Go to Top

Davčni nadzor je manj stresen, če imate ob sebi davčnega svetovalca!

Davčni nadzor opravlja Furs

Davčni nadzor opravlja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Kot nadzorni organ opravlja nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izvajanja predpisov iz davčnega in carinskega področja. Za podjetja in podjetnike je pomembno, da poteka davčni nadzor čim manj stresno. In v kolikor je to mogoče tudi čim hitreje. Zato se praviloma odločajo, da jih v postopku zastopa pooblaščenec, običajno njihov davčni svetovalec. Če tudi vi potrebujete pomoč davčnega svetovalca, nas lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si ter se dogovorite za termin plačljivega svetovanja!

Informativni izračun plače

Davčni nadzor – področja nadzora FURS

Nadzor FURS opravlja na podlagi objektivnih kriterijev v skladu z načelom enakomernega nadziranja vseh zavezancev. Bolj pozorni so pri tistih dejavnostih, kjer so tveganja nepravilnega izpolnjevanja davčnih obveznosti večja. Davčni nadzor je večji pri tistih organizacijah, kjer prihaja do kršitev pravic delavcev in področjem, kjer je večji obseg sive ekonomije. Praviloma so objektivni kriteriji pripravljeni na podlagi analize tveganja, nekateri davčni nadzori pa se lahko opravijo tudi po metodi naključnega izbora.

Ustanovite svoje podjetje!

Davčni nadzor – na katerih področjih FURS opravlja nadzor?

FURS opravlja davčni nadzor predvsem s področij:

Želite registrirati s.p.?

davčno svetovanje

Udeležite se skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja!

Davčni nadzor – katere vrste opravlja FURS?

FURS opravlja naslednje vrste finančnih nadzorov:

 • davčni nadzor davčnih obračunov (nad izpolnjevanjem obveznosti predlaganja obračunov davka in nadzor predloženih obračunov davka).
 • davčni nadzor posameznega področja poslovanja (le za določeno področje poslovanja).
 • davčni inšpekcijski nadzor (nadzor obsega dve ali več področij poslovanja oziroma nadzor enega ali več davkov za eno ali več obdobij).
 • finančne preiskave (z namenom, da se preprečijo, raziščejo in odkrijejo hujše kršitve predpisov).
 • druge nadzore, za katere je prav tako pristojen FURS.

Udeležite se našega seminarja Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?!

Priprava na davčni nadzor

Potek inšpekcijskega nadzora je zapisan v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2). Davčni inšpekcijski nadzor se začne z vročitvijo sklepa. Na sklepu so zapisani vsi pomembni podatki za zavezanca: vrsta davkov, ki so predmet nadzora ter obdobje obdavčevanja. Praviloma se postopek prične v osmih dneh od vročitve sklepa, v kolikor ni z inšpektorjem dogovorjeno drugače. Priporočljivo je, da se postopek priprave začne čim prej. Praviloma je davčni nadzor za pretekla obdobja, zato so poslovne knjige in davčni obračuni že zaključeni in jih ni mogoče več spreminjati. Ker se je postopek nadzora že pričel, tudi ni več mogoča samoprijava v smislu 55. člena ZDavP-2. Glede na omejitve zaradi preprečevanja širjenja COVID-19, se praviloma dokumenti in pojasnila pošiljajo preko e-pošte na naslov inšpektorja ali vlagajo preko portala eDavki (lastni dokument). Vsekakor priporočamo, da se zavezanec že med pripravo na davčni nadzor odloči:

 • kdo bo oseba za dajanje podatkov v postopku nadzora (to je lahko tudi računovodski servis);
 • kakšna pojasnila glede okoliščin posameznih poslov bo dajal zavezanec sam in kaj lahko posreduje inšpektorju računovodski servis;
 • kakšno evidenco o zahtevani in posredovani dokumentaciji bosta računovodski servis in zavezanec vodila zaradi morebitnega pritožbenega postopka.

Tekom postopka mora inšpektor upoštevati naslednje:

 • načelo materialne resnice;
 • načelo ekonomičnosti postopka;
 • načelo zakonitosti;
 • načelo sorazmernosti;
 • načelo gotovosti;
 • načelo tajnosti podatkov;
 • načelo zaslišanja stranke;
 • prosta presoja dokazov;
 • samostojnost pri odločanju.

PREVERITE IZOBRAŽEVANJA, KI JIH ORGANIZIRAMO PRI NAS!

Davčni nadzor – koliko časa traja?

Davčni nadzor lahko traja več mesecev. Sicer ZDavP-2 omejuje čas na šest mesecev, vendar predpisuje tudi izjeme. Na podlagi naših izkušenj je pri mikro zavezancih postopek zaključen v treh mesecih. Zavezanci morajo poznati tudi svoje pravice kot tudi obveznosti. V postopku ima zavezanec pravico, da je prisoten pri nadzoru in je tekoče obveščen o pomembnih ugotovitvah in dejstvih. Na drugi strani mora sam (ali po pooblaščencu) sodelovati v postopku, dajati podatke in pojasnila ter predložiti poslovne knjige ter zahtevane dokumente.

Po zaključenem postopku davčnega nadzora

Ko FURS pregleda dokumentacijo ter dana pojasnila, preveri podatke in informacije, izda zapisnik na katerega lahko zavezanec poda pripombe v roku 10 dni. Zavezanec lahko zaprosi za podaljšanje tega roka, ki je praviloma odobren, v kolikor gre za nek razumen rok. Zadnji dokument pri postopku je odločba, s katero je zavezancu naložena neka obveznost za plačilo (davek in zamudne obresti). V kolikor v nadzoru ni ugotovljenih nepravilnosti ali se nepravilnosti odpravijo že tekom postopka, inšpektor izda sklep o ustavitvi postopka. Mimogrede, Furs je napovedal tudi strog nadzor nad izpolnjevanjem pogoja PCT v naslednjih dneh oz. tednih!

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja