Go to Top

Nadzor iger na srečo preprečuje goljufije in druga kazniva dejanja

Nadzor iger na srečo na podlagi Zakona o igrah na srečo

Nadzor iger na srečo – sistem prirejanja iger na srečo mora biti urejen na tak način, da igre na srečo potekajo v urejenem in nadzorovanem okolju. S tem se preprečujejo pranje denarja in goljufije. Prav tako nadzor iger na srečo preprečuje druga kazniva dejanja oz. ravnanja, ki so v nasprotju z javnim redom. Pomembno je zaščiti mladoletnike ter druge občutljive osebe pred škodljivimi vplivi igranja iger na srečo. Sistem prirejanja iger na srečo varuje tudi udeležence iger na srečo.

Informativni izračun plače

Nadzor iger na srečo izvaja Finančna uprava Republike Slovenije

FURS izvaja nadzor iger na srečo na podlagi določil Zakona o igrah na srečo (ZIS). Igre na srečo so igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti dobitke. Pri tem je izid igre izključno ali pretežno odvisen od naključja ali kakšnega negotovega dogodka. FURS na podlagi ZIS in drugih predpisov, ki so izdani na njegovi podlagi, opravlja nadzor iger na srečo. Prav tako izdaja odločbe ter opravlja druge upravne in strokovne naloge.

Odprite s.p. ali d.o.o.

Nadzor iger na srečo – kaj se zgodi v primeru nepravilnosti?

Ko FURS ugotovi, da se igre na srečo prirejajo v nasprotju z veljavno zakonodajo, koncesijsko pogodbo, splošnimi akti ali sprejetimi pravili, izda odločbo za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Določi tudi rok za odpravo nepravilnosti. Če prireditelj (oz. koncesionar) v tem roku ne odpravi nepravilnosti, ki so bile ugotovljene, lahko FURS z odločbo prepove opravljanje dejavnosti v celoti ali deloma do izvršitve odločbe. V primeru, da se igre na srečo prirejajo brez dovoljenja oz. koncesije FURS izda odločbo o prepovedi prirejanja iger na srečo.

Kaj se pa zgodi v primeru, ko kršitelj, ki prireja igre na srečo preko spleta, odločbe o prepovedi prirejanja iger na srečo ne izvrši? Takrat lahko FURS predlaga sodišču, da ponudniku storitev informacijske družbe odredi omejitev dostopa do spletnih strani, preko katerih se spletne igre na srečo prirejajo brez koncesije vlade.

pravno svetovanje

Nadzor iger na srečo – globe v primerih nepravilnosti

Ko FURS izvaja nadzor iger na srečo lahko izreče globe za prekrške, ki so določene v ZIS. Poleg globe izreče tudi stransko sankcijo odvzema igralnih naprav oz. predmetov, ki niso bili uporabljeni v skladu s predpisi.

Prijavite se na e-novice!

Nadzor iger na srečo – samoprepoved fizičnih oseb

Ali ste vedeli, da lahko fizična oseba izpolni t.i. izjavo o samoprepovedi? To izjavo oz. obrazec igralec odda osebno pri koncesionarju v igralnici oz. igralnem salonu. V primeru prirejanja iger na srečo preko spleta pa lahko obrazec za samoprepoved odda po opravljeni registraciji in varni prijavi v spletni igralni sistem, ki zagotavlja identifikacijo igralca. S tem obrazcem lahko od gospodarske družbe (igralnica, igralni salon ali preko spleta) zahteva, da se mu za najmanj šest mesecev in največ tri leta prepove udeležbo pri igrah na srečo. V tem obdobju igralec samoprepovedi ne more preklicati. V večini primerov se igralci za samoprepoved odločajo zaradi zasvojenosti od iger na srečo. Če igralnice, igralni saloni oz. igre na srečo preko spleta samoprepovedi ne upoštevajo, so lahko sankcionirani. Globa (za pravno osebo), ki je določena v 113. členu ZIS, znaša od 2.000 do 14.000 evrov.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja