Go to Top

Črne luknje v podjetništvu – jih poznate?

Sem in tja pridejo k nam bodoči podjetniki, ki znajo precej dobro opisati svojo podjetniško idejo. A kmalu pridemo do nekaj vrzeli, ki lahko otežijo ali celo onemogočijo uspeh poslovne ideje. Poimenovali smo jih črne luknje.

Prva črna luknja – slabo poznavanje kupcev

Črne luknje v podjetništvu – jih poznate?Gre za t. i. proizvodno miselnost, ko dobite idejo za nek izdelek ali storitev, ki je po vašem mnenju inovativen, hkrati pa ne preverite ne ciljne skupine kupcev, niti njihovih potreb in želja, niti njihove kupne moči. Takšna miselnost je bila primerna v obdobju, ko je bilo povpraševanje večje od ponudbe. Danes pa ni več tako. Danes je potrebno izhajati iz potreb in želja kupcev in jim predstaviti izdelek in storitev  kot novo rešitev. Tukaj pa že gre za tržno miselnost.

Druga črna luknja

Šibka ocena konkurence je druga črna luknja, ki nam lahko kolapsira posel. Psihološki profil in kupno moč kupcev sicer preverimo, pozabimo pa na to, da na trgu nismo sami. Če naša rešitev ne predstavlja bolj ugodne ponudbe za kupce od konkurentov, ni nobenega pravega razloga, da bi kupci namesto konkurentov izbral nas. Zato je smiselno, da temeljito raziščemo, kaj na trgu že obstaja in katere potrebe in želje še niso zadovoljene. In tudi če nam uspe met, da smo na nekem trgu prvi, je zelo velika verjetnost, da to ne bomo dolgo, še posebej v primeru, da je trg perspektiven.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

In katera je tretja črna luknja?

Po naših ocenah in analizah je le-ta finančne narave. Gre bodisi za površno oceno stroškov bodisi za pomanjkanje strateške naravnanosti in taktičnih prijemov  pri postavitvi prodajne cene. In pri tem je prav cena tista, ki združuje vse tri črne luknje. Prvič, s ceno moramo v prvi vrsti pokriti stroške in si zagotoviti tudi primerno dodano vrednost. Drugič, cena mora biti primerna kupni moči kupcem – kupci jo morajo biti pripravljeni plačati. In tretjič, poznati in upoštevati moramo tudi cene konkurence.

Gotovo se bomo na naši poslovni poti srečali še s številnimi črnimi luknjami. A če bomo zapolnili že te tri, smo si že v precejšnji meri povečali možnost uspeha našega posla.

Če želite izvedeti več o trženjski analizi in finančnih vidikih poslovanja, ste vabljeni na seminarja Strategija trženja: poznate vaše kupce in konkurente in Kako pripraviti uspešen poslovni načrt.

Prijava na izobraževanje

Pripravil: Mag. Dario Berginc, Data d.o.o.


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja