Go to Top

Leto 2016 bo zaznamovano z vpeljavo davčnih blagajn

Zakon o davčnem potrjevanju računov (v nadaljevanju zakon) je bil v Državnem zboru RS sprejet 15.7.2015 (o njem so poslanci ponovno odločali in ga z večjo večino sprejeli še 20. julija),  uporabljati pa se bo začel 2. januarja 2016.

S tem zakonom je sprejet sistem, v katerem bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom FURS. Zavezanec bo moral vsak račun, ki bo plačan z gotovino, potrditi pri FURS.

Z uvedbo davčnih blagajn omogočena večja sledljivost računov

Leto 2016 bo zaznamovano z vpeljavo davčnih blagajnFinančna uprava bo potrdila račun in shranila podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času.  Račun bo potrjen tako, da mu bo FURS dodelil enkratno identifikacijsko oznako računa – EOR. Novo sprejeti zakon skupaj z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) tvori sistem, katerega cilj je omejiti sivo ekonomijo. Sistem bo namreč omogočal sledljivost in nadzor nad izdanimi računi.

Davčni zavezanec bo tako za namene izvajanja postopka potrjevanja računov, moral pridobiti namensko digitalno potrdilo, zagotoviti elektronsko povezavo elektronske naprave za izdajo računov s centralnim informacijskim sistemom FURS ter preko elektronske povezave FURS sporočiti podatke o poslovnih prostorih, v katerih bo izdajal račune pri gotovinskem poslovanju.

Neobvezna uporaba davčnih blagajn od 1. decembra 2015

Vključitev v sistem potrjevanja računov pri Finančni upravi RS bo za zavezance obvezna od 2. januarja 2016, neobvezno pa bodo sistem potrjevanja računov Finančne uprave RS zavezanci lahko uporabljali od 1. decembra 2015. Z enomesečnim prehodnim obdobjem želi  FURS zavezancem omogočiti lažji prehod na nov način izdajanja računov v skladu s tem zakonom.

Zakonodajalec je posebej razmišljal tudi o malih zavezancih, ki izdajajo le manjše število računov, in zanje bo FURS omogočil izdajanje računov s pomočjo aplikacije na portalu eDavki.

Prehodno obdobje

Prav tako je predlagatelj zakona omogočil prehodno obdobje dveh let, do 31. decembra 2017, v katerem bodo lahko zavezanci izdajali račune iz vezane knjige računov (VKR), ki jih bo potrebno v desetih dneh od izdaje potrditi preko aplikacije na portalu eDavki.

Zakon predvideva tudi izredne primere, kot na primer v primerih izpada elektronske povezave s centralnim informacijskim sistemom FURS, kot tudi za primere, ko zavezanec izdaja račune pri gotovinskem poslovanju na območjih, kjer ni omogočena povezava na internet oz. GPRS. V teh primerih zakon predvideva izdajo računa z uporabo VKR. Tako izstavljene račune bo moral zavezanec naknadno potrditi pri Finančni upravi RS.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Z namenom zmanjšanja tveganja neizdajanja računov bo FURS posebno pozornost namenil spodbujanju potrošnikov k jemanju računov. Zato je vzporedno z uvedbo davčnih blagajn predvideno tudi organiziranje posebne nagradne igre.

Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona bo pristojen FURS,  delno pa tudi Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

V roku enega meseca od dneva uveljavitve tega zakona bo sprejet  še podzakonski predpis, ki bo natančneje urejal določene vsebine zakona.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Obiščite seminar “Abeceda poslovanja!

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anita Ličen Žagar

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja