Go to Top

Božičnica 2020: jo boste izplačali?

Božičnica 2020 je dohodek, ki ga marsikateri zaposleni delavec že nestrpno pričakuje. Boste svojim zaposlenim izplačali božičnico? Je božičnica 2020 obvezna in kako je obdavčena? Preberite si v nadaljevanju članka!

Informativni izračun plače

Ne veste, ali Megazakon vpliva na izplačilo božičnice 2020? Ustrezen akt delodajalca je torej pogoj za zakonito izplačilo božičnice. Za pripravo ustreznega internega akta se obrnite na našo pravno službo na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Božičnica 2020: plačilo za poslovno uspešnost!

Božičnica 2020 je pogovorni izraz za plačilo, dodatek oziroma del plače za poslovno uspešnost delodajalca.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je plača delavca sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Kot sestavni del plače pa opredeljuje tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Božičnica 2020 kot plačilo za poslovno uspešnost tako ni zakonsko obvezen prejemek delavca. Precej delodajalcev pa se v primeru uspešnega poslovanja odloči za nagrajevanje delavcev z izplačilom božičnice.

Poslovanje inovativnih podjetij

Božičnica 2020: kakšna je davčna obravnava?

Tudi božičnica 2020 bo neobdavčena do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Vendar pa morajo za to biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  1. pravica do izplačila mora biti določena v internem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca,
  2. izplačilo mora biti vezano na poslovno uspešnost delodajalca, zato je potrebno določiti kriterije in merila za izplačilo, kamor sodijo tudi merila in kriteriji v zvezi s poslovnimi rezultati delodajalca,
  3. dodatek se izplača le enkrat letno in vsem upravičenim zaposlenim hkrati,
  4. pravico do izplačila imajo vsi delavci, ki izpolnjujejo vnaprej predpisane kriterije. To sicer ne pomeni, da so prav vsi delavci upravičeni do dodatka oziroma da so vsi delavci upravičeni do absolutno enakega zneska. Pomembno je namreč le, da so kriteriji in merila za izplačilo določeni enotno za vse zaposlene, torej da del plače prejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo pogoje, ki so vnaprej določeni in znani.

Pravni nasvet

Ali mora biti božičnica 2020 izplačana v denarju?

Ker je božičnica 2020 oziroma plačilo za poslovno uspešnost opredeljeno kot sestavni del plače, mora biti izplačan v denarju. ZDR-1 določa, da mora biti plača vedno v denarni obliki.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja