Go to Top

Bonitetne ocene AJPES za leto 2017 že na voljo

Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je na podlagi javno objavljenih letnih poročil za leto 2016 pripisala nove bonitetne ocene S.BON za slovenska podjetja, podjetnike, zadruge in tudi za zasebne zavode.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

S poslovnim načrtom se podjetnik pripravi na prihodnje korake na svoji poslovni poti in začrta smer razvoja poslovanja podjetja.

Več informacij

Zakaj bonitetne ocene?

Bonitente ocene so nepogrešljive pri spremljanju kreditnega tveganja obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev. Poleg tega služijo za preverjanje ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnikov v postopkih javnega naročanja. Dobre bonitetne ocene pa pomenijo tudi konkurenčno prednost tako doma kot v tujini. Z njimi se namreč izkazuje poslovna odličnost podjetij.

Več o bonitetnih ocenah si lahko preberete v prispevku Bonitete vplivajo na možnost pridobitve subvencij.

Ajpesove bonitetne ocene izražajo kreditno tveganje oziroma verjetnost, da bo pri določenem poslovnem subjektu v roku enega leta prišlo do vsaj enega dogodka neplačila, denimo stečaja, prisilne poravnave ali prisilne likvidacije.

V modelu S.BON so slovenski poslovni subjekti (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zasebni zavodi) razvrščeni v 10 bonitetnih razredov s pripadajočimi bonitetnimi ocenami od SB1 (najboljša) do SB10 (najslabša).

Prijava na izobraževanje

Če bi želeli o tem izvedeti več, vam v podjetju DATA d. o. o. pri tem pomagamo. V okviru seminarja Abeceda poslovanja boste pridobili osnovni pregled nad poslovanjem in kazalniki, ki vplivajo na bonitetne ocene vašega podjetja.

Bonitetne ocene S.BON za leto 2017

Znižanje verjetnosti neplačila je po ocenah Ajpesa najbolj izrazito pri gospodarskih družbah, ki delujejo v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, v gostinstvu in v dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, saniranju okolja.

bonitetne oceneV nasprotju pa izrazito negativni trendi pri poslovanju v določenih dejavnostih predstavljajo večje tveganje oziroma verjetnost za nastop neplačila v letošnjem letu. Gre za dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti  ter v dejavnosti kmetijstvo, lov in nabiralništvo. Negativne trende, a manj intenzivne, so pri Ajpesu zaznali tudi pri gospodarskih družbah v dejavnostih kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter oskrbe z električno energijo, plinom in paro.

Izstopajoči gospodarski sektorji

Za dobre bonitetne ocene veljajo tiste, od SB1 do vključno SB4. Njihov največji delež so pri Ajpesu zaznali v gospodarskih družbah, katerih glavna dejavnost je zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode. V okviru te dejavnosti je dobro ocenjenih več kot 80 odstotkov gospodarskih družb. Sledijo družbe iz pravne in računalniške dejavnosti in dejavnosti socialnega varstva z nastanitvijo, kjer je delež dobro ocenjenih višji od 75 odstotkov.

Prijava na izobraževanje

Po deležu slabo ocenjenih gospodarskih družb (bonitetne ocene od vključno SB8 do SB10) izstopajo dejavnosti proizvodnja tekstilij, proizvodnja drugih vozil in plovil in zračni promet. Pri vseh treh dejavnostih je delež slabih bonitetnih ocen višji od 40 odstotkov. Z deležem slabih bonitetnih ocen sledita dejavnosti proizvodnja pohištva ter proizvodnja usnja, usnjenih in podobnih izdelkov.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja