Go to Top

Avtokamp ali tabor

Avtokamp ali tabor - Data d.o.o. Gospodarstvo Avtokamp ali tabor

 

Avtokamp ali tabor

Avtokamp ali tabor - mnogokrat podjetniki razmišljajo o dejavnostih, ki bi jih lahko opravljali, saj imajo zanje prostor, torej tudi o tem, da bi odprli avtokamp ali tabor. Tu imamo v mislih oddajanje prostora za šotore, prikolice, avtodome ali podobne premične objekte, ki se oddajajo v najem za krajši čas ter tudi dejavnost počitniških taborov.

Dejavnost se v Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) uvršča med Gostinske nastanitvene dejavnosti, bolj natančno pod številko I55.300 - Dejavnosti avtokampov, taborov.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Razmišljate o registraciji podjetja? Na skupinskem svetovanju vas seznanimo z vsemi podrobnostmi registracije, kaj morate pripraviti in kateri koraki vas čakajo med postopkom.

Več informacij

Kakšni so pogoji za avtokamp ali tabor?

Za avtokamp ali tabor ne potrebujete predhodne odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, a vseeno morate izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ustrezno morate označiti objekt,
  • pridobiti morate ustrezno uporabno dovoljenje, ki se pridobi z vlogo na Upravni enoti ali Ministrstvu za infrastrukturo in prostor,
  • upoštevati morate minimalne prostorske pogoje,
  • ustrezno morate urediti zunanje površine,
  • zagotoviti morate minimalen obseg storitev,
  • imeti morate reden obratovalni čas,
  • upoštevati morate omejitve pri prodaji tobačnih izdelkov in omejitve pri ponujanju alkoholnih pijač.

Minimalni pogoji za avtokamp so:avtokamp

-              ravne in urejene kampirne površine,
-              napis in ponoči osvetljen vhod,
-              vstopna zapornica oz. vrata,
-              sprejemni prostor –t . i. recepcija,
-              dovozna cesta in dovozne poti, široke najmanj 3m,
-              razsvetljene poti do sprejemnega prostora in do sanitarij,
-              tekoča voda,
-              električni priključki najmanj za 40 odstotkov kampirnih prostorov,
-              vstopno zapornico ozriroma vrata,
-              načrt kampa, če gre za več kot 100 kampirnih prostorov,
-              pribor za prvo pomoč, pokrite posode za odpadke,
-              posebna mesta za kurišča, zavarovana pred požarom,
-              prostor za postavitev šotora ali počitniške prikolice,
-              parkirni prostor pred vhodom v kamp, če ni možnosti postavitve avtomobila na kampirnem prostoru,
-              zadostno število potrebnih umivalnikov, prh, stranišč in pip s pitno vodo, ki je odvisno od števila kampirnih prostorov,
-              urejeni sanitarni prostori (umivalnica, stranišče), ki so urejeni v sklopu hiše, ne smejo biti oddaljeni od prostora za kampiranje več kakor 200 m.

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Imate prostor in ste nori na kampiranje? Zakaj ne bi svojega hobija spremenili v podjetniško priložnost?

Več informacij

Kakšen je minimalen obseg storitev pri avtokampih in prostorih za kampiranje na turistični kmetiji?

Kamp mora biti prostorsko in funkcionalno zaokrožen, ograjen in varovan prostor, ki vključuje prostore za postavitev ali že postavljene šotore, avtodome, počitniške prikolice, hišice. Omogočati mora tudi hrambo vrednih stvari. Tudi na kmetiji je mogoče urediti prostor, ki se uporablja za kampiranje, pri čemer je dobro smiselno upoštevati pogoje, ki veljajo za avtokamp.

Kako poteka kategorizacija nastanitvenega objekta kot je avtokamp?

Tudi avtokampi morajo biti kategorizirani in označeni kot vsi ostali nastanitveni obrati z zvezdicami. Na zunanji strani objekta ali v prostoru za sprejemanje gostov morajo imeti ustrezno označbo kategorije v obliki table. Enako mora biti označen tudi cenik ter druge trženjske in promocijske komunikacije.

Obvezna je tudi prijava vsake posamezne nastavitve gostov pristojni policijski postaji v 12 urah po prihodu (ali izjemoma v 3 dneh). Poleg prijave je upravljavec avtokampa zavezan voditi knjigo gostov s kopijo. Ta je lahko ročna ali računalniška in mora vsebovati tudi vlogo za izdajo odločbe o načinu vodenja evidence gostov in posredovanje podatkov iz nje. Knjigo gostov s kopijo mora biti tudi overjena na pristoji upravni enoti. Podatke iz evidence gostov mora upravljavec hraniti eno leta od dneva posameznika v evidenco. Po tem času pa jo mora uničiti in sestaviti ustrezen zapisnik o uničenju.

Pobiranje turistične takse mora potekati v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Turistična taksa se pobira tudi v primeru, če se storitev prenočevanja ne zaračunava. Lastniki nastavitvenih obratov pobirajo turistično takso in jo morajo za pretekli mesec nakazati na poseben račun občine do 25. dne v mesecu.

V pristojnosti občin je tudi, da določi plačevanje turistične takse lastniku počitniške hiše, počitniškega stanovanja za lastnike in za druge osebe v primeru, da je bilo na njenem območju v preteklem letu opravljenih več kot 100.000 nočitev, je na območju občine 1.500 ležišč v nastavitvenih objektih ali pa je v občini najmanj 200 počitniških hiš oz. počitniških stanovanj.  Tako je tudi s turistično takso lastnikov plovil, ki so v privezu v turističnem pristanišču v marini.

DATA d.o.o

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja