Go to Top

Registracija dejavnosti: upravljanje s čolni

Upravljanje s čolni spada v Standardni klasifikaciji dejavnosti (2008) pod oznako H50.100 – pomorski potniški promet. Ta dejavnost sicer vključuje prevoz potnikov na rednih ali izrednih linijah z ladjami, trajekti in tudi čolni. Vključuje tudi obratovanje vodnih taksijev kot tudi dajanje jadrnic in čolnov s posadko v najem.

Pri tej razvrstitvi je potrebno  opredeliti, da je čoln plovilo, ki meri manj kot 24 metrov. Jadrnice so plovila, ki plujejo na jadra, pod pogojem, da pogonski stroj ni v uporabi. Ladja pa je širši pojem za plovila, pri plovbi pa ne smejo izpodrivati vode.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Čeprav hodite v službo, morda razmišljate o odprtju t. i. popoldanskega s. p. Tudi o njem vam več povemo na našem skupinskem svetovanju!

Več informacij

Upravljenje s čolni – obvezna registracija

Vsak čoln mora biti vpisan v register čolnov. Za morske čolne je veljaven vpisnik čolnov pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo in njenih dveh izpostavah v Izoli in Piranu. Čolne celinske plovbe se vpiše v vpisnik pri upravni enoti na območju katere se čoln nahaja in uporablja. Vpisnik je sestavljen iz glavne knjige in zbirke listin. Pogoj za vpis je  usposobljenost čolna za vožnjo. Hkrati mora lastnik vložiti tudi zahtevo za izdajo dovoljenja za plovbo. Ob vpisu potrebujete račun za čoln oziroma motor ter overjeno kupoprodajno pogodbo, spričevalo o gradnji čolna, proizvajalčevo listino o ustreznosti gradnje, po potrebi pa tudi carinsko deklaracijo za čoln.

upravljanje s čolni

Dovoljenje za plovbo oz. redni pregled čolna se mora obnavljati, čas obnavljanja pa je prilagojen namembnosti. Za osebne namene je na 5 let, za javne vsaki 2 leti, za javni prevoz in smučanje na vodi pa vsako leto. Osnovni pregled se opravi, ko čoln še ni v vodi, izredni pregled pa po izrednem dogodku (trčenje ipd.) ali utemeljenem sumu. Za plovila do 12 metrov se pregled opravi pri Upravi RS za pomorstvo v Kopru oziroma pri njenih izpostavah v Izoli in Piranu ali pri pooblaščenem klasifikacijskem zavodu, nad 12 metrov pa le pri pooblaščenem klasifikacijskem zavodu.

Čoln mora biti ustrezno označen in imeti ime. Označba mora biti vidna na obeh straneh premca čolna, ime pa le na krmi ali obeh bokih krme. Označba morskega čolna mora vsebovati dve črki iz imena pristanišča, v kateri je sedež Uprave RS za pomorstvo, skupaj s zaporedno številko vpisa v vpisnik morskih čolnov. Celinsko plovni čolni, pa imajo namesto pristanišča dve črki iz imena kraja upravne enote, kjer je registriran. Še pred vpisom pa mora biti čoln zavarovati proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam.

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Mnogi hobiji lahko prerastejo v dober posel. Je med njimi tudi vaš?

Več informacij

Kdo je lahko voditelj in upravljavec čolna?

Vsak čoln mora upravljati ustrezno usposobljena oseba, ki ima dovoljenje za plovbo. Tako mora oseba za upravljanje s čolni imeti opravljen izpit za voditelja čolna in preizkus znanja za upravljanje čolna. V primeru opremljenosti čolna z radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah, mora imeti upravljavec čolna tudi potrdilo o usposobljenosti za upravljanje s postajo VHF GMDSS.

Katere so sorodne dejavnosti za registracijo?

Dajanje jadrnic in čolnov brez posadke spada pod dejavnost dajanje športne opreme v najem in zakup (N77.210), med tem ko dajanje ladij v najem sodi med dajanje vodnih plovil v najem in zakup (N77.340). Dodajanje vseh teh naštetih dejavnosti ni regulirano s kakšnimi posebnimi pogoji.

DATA d.o.o

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja