Go to Top

Archives

Tag Archives: turistična taksa

Turistična taksa

Novela Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT -1),  uvaja novo turistično in  promocijsko takso Turistična  taksa se zaračunava turistom,  ki prenočujejo v nastanitvenem obratu. Za nastanitveni obrat se štejejo hoteli, moteli, hostli, kampi in sobe. Turistična taksa se plača hkrati s plačilom storitve za prenočevanje. Turistično takso je potrebno plačati tudi, če ste deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če zakon ne določa drugače. Občina sama določi višino turistične takse Nadaljuj z branjem

Kamp – potrebujete predvsem primeren prostor

Kamp je dobra poslovna ideja Kamp je oddajanje prostora za šotore, prikolice, avtodome ali podobne premične objekte, ki se oddajajo v najem za krajši čas ter tudi dejavnost počitniških taborov. Vsak kamp v slovenski Istri je v letošnjem poletju zaenkrat dobro obiskan. Gostje so razmeroma enakomerno porazdeljeni med domače in tuje. Do dokončne odločitve vam bodo pomagali svetovalci na VEM točki Data, kjer lahko hitro in brezplačno odprete s.p. ali Nadaljuj z branjem

Razvoj turizma tudi s pomočjo nove promocijske takse

Najvišji možen znesek turistične takse se bo povečal, uvaja pa se tudi nova, t.i. promocijska taksa, ki jo bodo morali plačevati turisti. Na ta način bo Slovenska turistična organizacija (STO) dobila nov vir financiranja, posledično pa naj bi se spodbodli razvoj turizma. Vlada je sprejela predlog novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Ta določa aktivnosti za izvajanje strategije razvoja turizma in zagotavlja dodatne finančne vire za učinkovitejšo promocijo slovenskega turizma, Nadaljuj z branjem

Avtokamp ali tabor

  Avtokamp ali tabor Avtokamp ali tabor – mnogokrat podjetniki razmišljajo o dejavnostih, ki bi jih lahko opravljali, saj imajo zanje prostor, torej tudi o tem, da bi odprli avtokamp ali tabor. Tu imamo v mislih oddajanje prostora za šotore, prikolice, avtodome ali podobne premične objekte, ki se oddajajo v najem za krajši čas ter tudi dejavnost počitniških taborov. Dejavnost se v Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) uvršča med Gostinske Nadaljuj z branjem

Davčno potrjevanje računov za sobodajalce v nekaterih primerih ni obvezno

Davčno potrjevanje računov za sobodajalce je obvezno, če ti za svoje storitve prejema gotovinska plačila. Sobodajalci namreč morajo voditi poslovne knjige in izdajati račune, ne glede na to, ali so oproščeni plačila DDV, ker ne presegajo praga za vstop v sistem DDV. Kdaj je davčno potrjevanje računov za sobodajalce neobvezno?  Vendar pa, če sobodajalec ne izpolnjuje vseh treh pogojev za davčno potrjevanje računov (npr. ne prejema gotovinskih plačil), mu davčne blagajne ni potrebno Nadaljuj z branjem