Go to Top

Akontacijo dohodnine za avtorski honorar določa Zakon o dohodnini

Če oseba, ki je v delovnem razmerju, poleg plače prejme tudi avtorski honorar, se tak dohodek šteje za dohodek iz delovnega razmerja, od katerega se obračuna, odtegne in plača akontacija dohodnine. Izračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja določa Zakon o dohodnini (ZDoh-2).

Akontacijo dohodnine za avtorski honorar določa Zakon o dohodnini

Glavni delodajalec, pri kateremu zavezanec dosega pretežni del dohodka, akontacijo dohodnine izračuna tako, da za posamezni dohodek uporabi stopnje dohodnine in lestvico, preračunano na 1/12. Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja, ki jih prejme rezident, se upošteva tudi 1/12 zneska olajšav, določenih v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2).

Informativni izračun dohodnine za leto 2014

Splošna olajšava se prizna vsakemu rezidentu. Poleg splošne olajšave se lahko rezidentu prizna posebna olajšava za vzdrževane družinske člane.  Prispevki za socialno varnost ne obračunajo in ne plačajo, kadar je dohodek iz avtorskega dela izplačan kot dodatni dohodek, ki presega dogovorjeno plačilo za opravljeno delo iz delovnega razmerja po pogodbi o zaposlitvi.

V takem primeru se obračuna in plača:

    • prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po 55. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) po stopnji 0,53 % od vsakega posameznega dohodka. Zavezanec za plačilo je delodajalec.
    • prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % skladno z 55.a členom ZZVZZ, če je prejemnik dohodka zavarovanec po 15. ali 20. členu ZZVZZ. Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca je prejemnik dohodka sam.

Kalkulator za izračun avtorskega honorarja

Skladno z  Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), se obvezno zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo, če niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom oziroma niso prostovoljno vključene v obvezno zavarovanje (razen, če so uživalci pokojnine).

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance je vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po Zakonu o dohodnini  (ZDoh-2), šteje za dohodek. Za zavarovance iz drugega pravnega razmerja se plačuje prispevek zavarovanca po stopnji 15,50 % in prispevek delodajalca po stopnji 8,85 %. Če oseba na podlagi tega dela ni vključena v zavarovanje, se od prejetega dohodka plačuje prispevek za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85 %. Zavezanec za plačilo prispevka je delodajalec.

Več o avtorskih honorarjih in drugih oblikah dela ter njihovih obdavčitvah lahko izveste na našem seminarju Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja