Go to Top

Finančna uprava delodajalcu obračunala več kot milijon evrov

Finančna uprava RS opozarja na nepravilnosti pri napotitvah delavcev na delo v tujino. Nedavno je enemu izmed delodajalcev, ki napotuje delavce v tujino, zaradi nepravilnosti obračunala več kot milijon evrov.

izobraževanje

Potni nalogi

Kako pravilno napisati potni nalog?

Več informacij

Pri opravljanju davčnih inšpekcijskih nadzorov pri zavezancih, ki napotujejo delavce na delo v tujino, so najpogosteje ugotovljene nepravilnosti v zvezi z neupravičenim izplačilom povračil stroškov. To so denimo dnevnice, povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela in terenski dodatek, so nam povedali na Finančni upravi. Da boste lahko pravilno uveljavljali stroške službenih poti, morate ustrezno izpolnjevati potne naloge. Tega se lahko naučite na našem seminarju.

Prijava na izobraževanje

Delodajalci delavce pogosto napotijo na delo v tujino v okviru službenega potovanja, čeprav bi po vsebini opravljenega dela lahko šteli, da je bil delavec napoten na začasno delo v tujino. Razlog za takšne zlorabe je v različni davčni obravnavi povračil stroškov prehrane, prevoza in prenočišča.

Prav zaradi tovrstnih kršitev, ki so izjemno pogoste, bo najverjetneje krajša napotitev na delo izenačena s službeno potjo. To namreč predvideva spremenjen Zakon o dohodnini (ZDoh-2), ki je v postopku sprejemanja. Več o tem v prispevku Krajša napotitev na delo bo izenačena s službeno potjo.

Informativni izračun dnevnice

Finančna uprava delodajalcu obračunala več kot milijon evrov

Finančna uprava je pri zavezancu za davek, ki opravlja dejavnost “druga specializirana gradbena dela”, opravila davčni inšpekcijski nadzor davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve za obdobje enega leta.

finančna uprava

Zavezanec je imel v tem obdobju zaposlenih povprečno 180 oseb, ki so opravljale razna montažna dela v tujini. Zaposlenim detaširanim delavcem je izplačeval dnevnice, do katerih niso bili upravičeni, je Finančna uprava ugotovila v postopku nadzora. Delavci namreč niso bili na službenem potovanju, ampak so bili napoteni na delo v tujino.

Na Finančni upravi so pojasnili, da so bile neupravičeno izplačane dnevnice obravnavane kot vsako drugo plačilo za opravljeno delo, kar sodi v dohodke iz delovnega razmerja. Pri izračunu je bila upoštevana tudi morebitna upravičenost zaposlenih do terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje, povračila stroškov za prehrano in oprostitve iz naslova mednarodnih pogodb. V postopku nadzora so bile tako obračunane dajatve v znesku 1.043.740,50 evra.

Če imate glede povračila stroškov na službenih potovanjih ali glede napotitev na delo kakršna koli vprašanja, vam v podjetju Data nudimo davčno svetovanje in izobraževanje o potnih nalogih.

Prijava na izobraževanje

Morda vas zanima tudi:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja