Go to Top

Finančna uprava začasno onemogočila oddajo določenih obrazcev

Finančna uprava je začasno onemogočila oddajanje obrazcev, kot so REK-1, PNiPD, OPSVZ, OPSVL in OPSVK. Razlog je iskati v določilih nove interventne zakonodaje za zajezitev posledic epidemije virusa COVID-19. Kakšne spremembe so predvidene za REK-1?

Informativni izračun plače

Pravniki podjetja Data d.o.o. redno spremljamo vse novosti zakonodaje, še posebej pa v teh izrednih razmerah. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, ki jo nalaga »Megazakon«, za uveljavljanje pravice do povračila nadomestila plače ter oprostitev plačila prispevkov. Prav tako vas opozorimo na vse pogoje, ki jih morate izpolnjevati, v kolikor želite uveljavljati to pravico.

Zakaj je finančna uprava onemogočila oddajo omenjenih obrazcev?

Delodajalci, potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz megazakona? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Finančna uprava sporoča, da je razlog dejansko tehnično prilagajanje in dopolnjevanje omenjenih obrazcev novi interventni zakonodaji.

Finančna uprava obljublja, da bo oddaja ponovno mogoča takoj ko bodo obrazci tehnično dopolnjeni.

 

Finančna uprava obvešča, oddaja katerih obrazcev je motena

Finančna uprava sporoča, da je oddaja obrazcev motena, ker se ti obrazci posodabljajo v skladu z novo interventno zakonodajo. Finančna uprava ob tem pojasnjuje tudi kateri obrazci bodo spremenjeni:

  • REK-1 – obrazec s katerim FURS-u sporočajo podatke vsi plačniki davka, ki  izplačujejo dohodek iz delovnega razmerja. Oddaja tega obrazca je obvezna tudi za tiste fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
  • PNiPD – obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce z analitično prilogo. Tega oddaja delodajalec, ki ni zavezanec za plačilo davka.
  • OPSVZ – obračun prispevkov za socialno varnost oddajajo zavezanci, ki si izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje. To so lahko fizične osebe z dejavnostjo. Poleg tega pa tudi osebe, ki opravljajo versko službo kot verski uslužbenci.
  • OPSVL – obračun prispevkov za socialno varnost za družbenike, ustanovitelje zavodov in zadrug. Oddaja tega obračuna je obvezna za družbenike in delničarje družb, ustanovitelje zavodov in zadrug. Slednje velja ob predpostavki, da niso zavarovani na drugi podlagi in če si izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost.
  • OPSVK – obračun prispevkov za socialno varnost za kmete, ki so obvezno ali prostovoljno vključene v obvezno socialno zavarovanje. Oddaja OPSVK obračuna je zahtevana za kmete, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno socialno zavarovanje, kot tudi tiste, ki so prostovoljno vstopili v obvezno socialno zavarovanje. Dokler si izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo in družinske prejemke.

Naši strokovnjaki so za delodajalce pripravili tudi izračun za izplačilo kriznega dodatka in povračila nadomestila plače za čakanje na delo? Potrebujete pomoč pri izračunih za vaše zaposlene?

Finančna uprava pojasnjuje  spremembe glede REK obrazca

Finančna uprava pojasnjuje, da bodo tisti delodajalci, ki bodo uveljavljali oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost morali oddati REK-1 obrazec in navesti vrsto dohodka 1004. V primeru, da je izplačano nadomestilo višje od povprečne plače, mora delodajalec za razliko oddati tudi REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1001. Pri tem delodajalci prispevke za socialno varnost od te razlike obračunajo in plačajo.

Pri poročanju podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo dopolni sledeče:

  • za čakanje na delo zaradi epidemije delodajalec vpiše v polje M01,
  • nadomestilo za čakanje na delo zaradi višje sile (varstvo otroka, zaprte meje, nedelujoč javni potniški promet) pa v polje M02.

Naši pravniki in računovodski svetovalci nudijo kombinirano svetovanje. Preučijo konkretno situacijo v posameznem podjetju ter poiščejo najboljšo rešitev!

Finančna uprava zagotavlja, da bo možna naknadna oddaja REK obrazca

Finančna uprava zagotavlja, da bo možna naknadna oddaja REK obrazca za tiste, ki trenutno izplačujete dohodke iz delovnega razmerja. Takšna oddaja REK-1 obrazca se ne bo štela za prepozno oddana. O temu kdaj bo portal omogočal oddajo omenjenih obrazcev boste uporabniki obveščeni na e-Davkih.

Datini pravniki vam stojimo ob strani tudi, ko ni drugega izhoda in je odpuščanje res nujno. Pomagamo vam pri razlagi zakona in vodenju pravilnega postopka.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja