Go to Top

Obdavčitev na podlagi normiranih dohodkov

V Uradnem listu RS št. 94/12, z dne 10.12.2012 so objavljeni štirje novi davčni predpisi.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I)

Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I) poleg možnosti ugotavljanja davčne osnove z normiranimi dohodki tudi za pravne osebe in prenosa davčne izgube le v višini 50 % prinašajo tudi možnost koriščenja dodatne 0,3 % davčne olajšave za donacije organizacijam splošnega družbenega pomena.

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.

Določba spremenjenega četrtega odstavka 36. člena zakona se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali kasneje. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L)

Ključna sprememba, ki jo prinaša novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2L) je ugotavljanje davčne osnove s 70 % priznanimi normiranimi dohodki ob 20 % davčni stopnji. Prav tako pa se spremembe nanašajo tudi na ugotavljanje katastrskega dohodka ter znižujejo normirane stroške pri ugotavljanju dohodka od oddajanja premoženja v najem na 10 %. 

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2013.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se za davčno leto 2012 uporablja ZDoh-2.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F)

Spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F) poleg nekaterih postopkovnih sprememb pri oddaji davčnega obračuna, uvajanju ustreznih registrskih blagajn in elektronske izmenjave sklepov o izvršbi, prinašajo tudi javno objavo zavezancev, ki ne predlagajo obračunov davčnega odtegljaja in neplačnikov davkov, katerih dolg do Davčnega urada in Carinskega urada na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presega 5.000 evrov in je starejši od 90 dni. Navedeni seznam bosta organa prvič izdala 15. aprila 2013 in potem vsak mesec do 10. v mesecu ter s pomočjo podatkov AJPES navedla tako dolžnike pravne osebe, kot tudi njihove lastnike.

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen spremenjenega 248. člena zakona, ki začne veljati 1. januarja 2015, in sicer za davčna obdobja po 1. januarju 2014, uporabljati pa se začne 1. januarja 2013.

Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in 32/12).

Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS)

Ta zakon ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka na finančne storitve.
Z novim Zakonom o davku na finančne storitve se uvaja obveznost plačevanja davka na finančne storitve, po katerem bodo predmet obdavčitve finančne storitve, ki so po trenutni ureditvi oproščene plačila DDV v skladu z zakonom, ki ureja sistem DDV ter storitve zavarovalnih posrednikov in zastopnikov.  

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Uradni list RS 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja