Go to Top

Božičnica in poslovna uspešnost podjetja z roko v roki

Ste svojim zaposlenim obljubili božičnico, trinajsto plačo ali prednovoletno nagrado? Lahko ste zadovoljni, saj to pomeni, da vaše podjetje uspešno posluje in ste v letošnjem letu dosegli zastavljene cilje.

božičnica

V mesecu novembru je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) pričela s pozivanjem delodajalcev, da naj v novembru in decembru 2015 svojim zaposlenim izplačajo del plače za uspešno poslovanje. Če je nagrajevanje zaposlenih določeno s kolektivno pogodbo ali posebnim dogovorom med sindikatom in vodstvom družbe, morajo podjetniki zaposlenim zagotoviti izplačilo ‘dodatne plače’ najkasneje v mesecu decembru.

izobraževanje

Funkcije za podjetnike

Ste v svojem podjetju šef, najbolj marljiv delavec, kadrovnik, pravnik in tajnica? Katerih funkcij pri poslovanju svojega podjetja ne smete zanemariti in kako krmariti med njimi, vam povemo na našem seminarju.

Več informacij

Božičnica in trinajsta plača vključeni v pokojninsko osnovo

Za božič v poslovnem svetu podjetniki in zaposleni nagrade radi imenujejo božičnica ali trinajsta plača. Trinajsta plača je v kolektivnih pogodbah opredeljena kot plača, ki jo prejmejo zaposleni, če so čez  leto uspešno poslovali in pripomogli k doseganju ciljev podjetja. Božičnica se šteje med druge nagrade, ki se lahko izplačajo konec leta. Izplačana je lahko kot plača ali kot drugi prejemek iz delovnega razmerja. Delodajalci lahko zaposlenih božičnico izplačajo v primeru, da je podjetje v tistem letu dobro poslovalo in je izplačilo za nagrado ob koncu leta dogovorjeno v pogodbah.

Potrebujete kadrovsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da mora biti plača vedno v denarni obliki, zato mora biti tudi del plače za poslovno uspešnost izplačan v denarju. V primeru, da je med podjetniki in zaposlenimi sklenjena kolektivna pogodba, pa lahko delodajalci zaposlenim trinajsto plačo izplačajo v kakšni drugi obliki plačila.

Ne glede, ali gre za božičnico ali trinajsto plačo, se od 1. januarja 2013 obe vštevata v pokojninsko osnovo, kar pomeni, da sta obremenjeni tudi s prispevki za socialna zavarovanja. Obema je skupno tudi to, da morajo zaposleni ob prejemu izplačane t. i. nagrade oziroma dodatka plačati še akontacijo dohodnine, saj sta oba dohodka obremenjena tudi z dohodnino.

Božičnica in trinajsta plača sta enako obremenjeni s prispevki in dohodnino.

Klikni in deli

Podobno kot trinajsta plača se tudi božičnica je obravnava kot nagrada, ki jo delavci prejmemo ob koncu leta za marljivost. Praviloma je tudi tako, da podjetniki oziroma delodajalci pri božičnici vsem zaposlenim izplačajo enak znesek. Dejansko gre za nagrajevanje delavcev, ki so čez leto prispevali k dobremu poslovanju podjetja. Hkrati pa se s tem dviguje tudi motivacija in pripadnost zaposlenih podjetju.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja