Go to Top

Plačilno listo, ki jo prejemate vsak mesec – jo znate prebrati?

Plačilno listo sestavlja več obveznih elementov in podatkov

Delodajalec vam vsak mesec vroči plačilno listo. Pa se znajdete iz nje in znate preveriti, ali vam je delodajalec pravilno obračunal plačo?

Informativni izračun plače

Obvezne sestavine – preverite svojo plačilno listo

Plačilna lista mora, poleg podatkov o delavcu in delodajalcu, vsebovati naslednje podatke:

 • o plači in nadomestilu plače,
 • o povračilih stroškov v zvezi z delom
 • o drugih prejemkih,
 • o obračunu in plačilu davkov in prispevkov
 • plačilni dan.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Preverite torej svojo plačilno listo, ali vsebuje vse obvezne podatke v skladu z veljavnim Zakonom o delovnih razmerjih. Iz plačilne liste mora jasno izhajati, kakšna je vaša bruto plača, vaša neto plača ter koliko ste prejeli nadomestil plače. Razlika med bruto in neto plačo so prispevki, ki jih plačate kot delavec, ter dohodnina. Na plačilno listo pa delodajalec vnese tudi podatek o prispevkih za socialno varnost, ki jih je bil dolžan plačati on kot delodajalec (to so prispevki na bruto plačo in ne iz bruto plače).

Pravni nasvet

Nadomestilo plače prejmete, kadar ste upravičeno odsotni z dela, in sicer v naslednjih primerih:

 • zaradi izrabe letnega dopusta,
 • plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin,
 • odsotnosti zaradi izobraževanja,
 • odsotnosti z dela na z zakonom določen praznik in dela proste dni,
 • odsotnosti zaradi bolezni,
 • če delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca (npr. delodajalec ni zagotovil dovolj ustreznega materiala, sredstev za delo),
 • če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile (požar, poplava, itd.).

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Potrebujete računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Delodajalec mora na plačilno listo vnesti tudi podatke o povračilih stroškov v zvezi z delom, torej povračila stroškov za malico in prevoz. Malica in prevoz vam pripadata za vsak dan, ko ste v mesecu dejansko bili prisotni na delu.

Če znate prebrati plačilno listo, boste lahko preverili, ali vam delodajalec pravilno obračunava plačo, ali vam je pravilno štel dneve odsotnosti in pravilno izračunal nadomestilo plače ter ali ste dobili povrnjene vse stroške za malico in prevoz.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kaj je na koncu nakazano na vaš račun?

Iz vseh podatkov na plačilni listi nas na koncu najbolj zanima znesek, ki je dejansko nakazan na naš račun. Ta je enak vsoti neto plače in povračilu stroškov za prevoz in prehrano.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja