Go to Top

Prvi učinki uvedbe davčnih blagajn so pozitivni

Učinki uvedbe davčnih blagajn – gre za rezultate uvedbe blagajn v prvih treh mesecih letošnjega leta – so pozitivni. Kažejo se tako v povečanju prijavljenega prometa, ki izhaja iz dobav blaga in storitev, kot tudi povečanju vplačil DDV in večjemu številu prijav fizičnih oseb v zavarovanje.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Kaj bi imeli raje, šefa ali svobodo?

Več informacij

Učinki uvedbe davčnih blagajn

Finančna uprava RS (Furs) danes poroča o pozitivnih učinkih blagajn, in sicer uvodoma rezultate plačilnega prometa v obdobju februar – april 2016 primerjajo z enakim obdobjem lanskega leta. Podatki vključujejo vse davčne zavezance.

učinki uvedbe davčnih blagajnMed februarjem in aprilom letos je bilo tako v primerjavi z istim obdobjem lani za 4,6 odstotka (oziroma 33,6 milijona evrov) več DDV plačila, povečali pa so se tudi prispevki in dohodnina (za 5,8 odstotka oziroma 89,3 milijona evrov).

V obdobju januar – marec 2016 Furs beleži:

  • povečanje neto vplačil DDV, in sicer za 4,9 odstotka oziroma za 13,7 milijona evrov;
  • povečanje prispevkov in dohodnine (blagajniki), in sicer za 4,8 milijona evrov;
  • povečanje neto vplačil DDV po obračunih (velja za gostinstvo), in sicer za 18,5 odstotka oziroma 1,8 milijona evrov;
  • povečanje novih prijav v zavarovanje, teh je 22.705 (fizične osebe);
  • povečanje dobave (promet) po obračunih, in sicer za 5,7 odstotka oziroma 293,3 milijona evrov;
  • povečanje novih prijav v zavarovanje, skupaj 22.795, od tega blagajnikov 9.808.

Celoten promet uporabnikov davčnih blagajn, ki so zavezanci za DDV, je v obdobju med februarjem in aprilom letos znašal 5.387 evrov. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je povečal za 293 milijonov oziroma za 5,7 odstotka. V obdobju od februarja do aprila 2016 so zavezanci vplačali 758 milijonov evrov DDV, kar je 33,6 milijona (4,6 odstotka) več kot v enakem obdobju leta 2015.

V javne blagajne je iz naslova povečanja prijav v zavarovanje za socialno varnost steklo 7 mio evrov!

Klikni in deli

Zavezanci, ki uporabljajo davčne blagajne in ki so oddali obračun DDV v obravnavanem obdobju, so izkazali skoraj 300 milijonov evrov neto vplačil DDV, kar je 19,8 milijona evrov ali 7,1 odstotka več kot zavezanci, ki so oddali obračune v letu 2015. Od tega so v dejavnosti gostinstva mali zavezanci izkazali za 20,7 odstotka več neto DDV kot v enakem obdobju lani. Del povečanih plačil v javnofinančnih prihodkih na postavki DDV je tako mogoče pripisati uvedbi davčnih blagajn ter izkazanim višjim dobavam blaga in storitev ter obračunanem DDV pri zavezancih, ki poslujejo gotovinsko.

Učinki uvedbe davčnih blagajn: 7 milijonov evrov več za socialna zavarovanja

Da so učinki uvedbe davčnih blagajn pozitivni, je mogoče prikazati tudi na osnovi povečanja prijav v zavarovanje za socialno varnost, zaradi česar so se povečala plačila prispevkov za socialno varnost ter akontacije davka od dohodkov iz zaposlitve. Del teh prijav je posledica Fursovega dela in zaposlovanja na črno. V prvih štirih mesecih letošnjega leta je bilo pri zavezancih, ki uporabljajo davčne blagajne, v zavarovanje na novo prijavljenih 22.705 oseb pri 9.361 delodajalcih. Od tega je 9.808 novo prijavljenih oseb, ki izdajajo račune (blagajniki), prejemali pa so minimalno plačo.

Iz tega izhaja, pišejo na Fursu, da je v javne blagajne iz tega naslova v obdobju med februarjem in aprilom letos steklo sedem milijonov evrov, kar je mogoče potrditi tudi s povečanimi vplačili javnofinančnih prihodkov.

izobraževanje

Potni nalogi

Kako uveljavljati stroške prevoza in prenočitve?

Več informacij

Preberite tudi:

Do 13. maja 2016 so zavezanci skupaj davčno potrdili že več kot 346 milijonov računov. Spomnimo, vlada RS je v proračunu 2016 predvidela 75 milijonov evrov dodatnih prihodkov iz naslova učinkov uvedbe davčnih blagajn.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja