Go to Top

Koliko so lahko visoki prihodki za normiranost?

Ko so visoki prihodki podjetja nad 50.000 oziroma 100.000 evrov, mora podjetje ali podjetnik pričeti z vodenjem poslovnih knjig odhodkov. Normiranec se najbolje splača biti tistim podjetnikom, ki imajo nizke stroške. Največkrat gre za podjetnike, ki opravljajo kakšno storitveno dejavnost (novinarji, arhitekti, drugi izvajalci storitev brez večjih stroškov in podobno). Ob tem je treba poudariti, da je tovrstno poslovanje manj obdavčeno, ne priznava olajšav in je zaradi manj poročil, ki jih je potrebno pripravljati za državne organe, manj zapleteno.

izobraževanje

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Kaj storiti, ko vam status normiranca preneha?

Več informacij

Visoki prihodki? Ne smejo presegati 50 oziroma 100 tisoč evrov!

previsoki prihodki

Glavni kriterij, ki določa, kdaj se kot podjetnik lahko odločite za možnost, da poslujete na podlagi normiranih odhodkov, je, da vaši letni prihodki ne presežejo 50.000 oziroma 100.000 evrov.

Pogoj za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pri zavezancih, ki na novo pričnejo opravljati dejavnost, ni pogojen z višino prihodkov. Pri ostalih zavezancih, ki že poslujejo, je pogoj, da v davčnem letu pred tem davčnim letom prihodki ne presegajo 50.000 evrov (in nima nobenega zaposlenega) oziroma 100.000 evrov, v kolikor je bila pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev. 

V kolikor je torej zavezanec samozaposlen za polni delovni čas (za 40 ur/ tedensko) je pogoj za prihodkovni limit 100.000 evrov izpolnjen (min. 5 mesecev). Samostojni podjetnik, ki dejavnost opravlja le popoldansko, sam in torej nima nobenega zaposlenega, pa je omejen s prihodki na 50.000 evrov.

Vodenje določenih evidenc pa je obvezno tudi za normirance! 

Ne glede na to, da tistim s statusom normiranca ni potrebno voditi knjig, je potrebno vedeti, da morajo normiranci zagotoviti seznam izdanih računov, ki omogoča pregled nad prihodki ter evidenco osnovnih sredstev.

Še vedno velja, da v kolikor je normiranec v sistemu DDV (zavezanec za DDV) mora voditi davčne evidence, ki so podlaga za pripravo obračuna DDV.

Normirani prihodki: prednosti in slabosti

Prednost normirancev je, da imajo manj birokracije in s tem tudi manj administrativnih stroškov. Letih računovodskih poročil (bilance stanja, izkaza poslovnega izida) ne pripravljajo, prav tako jih ne oddajajo. Oddati morajo le letni davčni obračun, ki je poenostavljen in ga podjetniki lahko izpolnijo tudi sami.

Odstotek priznanih normiranih odhodkov, ki znaša 80 odstotkov, pa je lahko prednost ali slabost, odvisno od dejavnosti, ki jo podjetnik opravlja. Če ima podjetnik pri poslovanju visoke stroške, je priporočljivo, da predhodno naredi predkalkulacijo le-teh. Višji stroški podjetniku v poslovnih knjigah npr. nastajajo z nabavo blaga za trgovsko dejavnost, gostinstvo, proizvodnjo zaradi nabave materialov.

Preberite tudi: Tudi za normirance davčni obračun do 31. marca!

Če pa, kot že omenjeno v uvodu, podjetnik nima visokih stroškov, ampak le prihodke, pa se mu normiranost zelo verjetno vsaj v začetni fazi poslovanja bolj izplača kot poslovanje na podlagi realnih stroškov.

Normirani prihodki: kako se odmeri dohodnina?

Dohodnina od dohodka iz dejavnosti pri poslovanju na podlagi normiranih odhodkov se odmeri po 20 odstotni davčni stopnji od 80 odstotkov osnove vseh prihodkov in se šteje kot dokončen davek. Efektivna obdavčitev je torej 4 odsotna.

Normiranci pa ne morejo uveljavljati nobenih davčnih olajšav, ne splošne, ne osebne za vzdrževane družinske člane in ne olajšave za investicije, donacije, zaposlovanje itd. Stopnja normiranih odhodkov se je iz 70 na 80 odstotkov sicer povečala s koledarskim letom 2015. 

Normiranci, tudi če ne poslujete celo leto, se dohodnina preračuna za celo leto!

Klikni in deli

V kolikor zavezanec ne posluje celo leto se mu akontacija dohodnine preračuna kot bi posloval celo leto. Ugotovljena osnova se deli z meseci poslovanja (šteje se, da je polni mesec poslovanja v kolikor zavezanec posluje od 15. ali 16. dne v mesecu – odvisno od vseh št. dni v mesecu). Dobiček se nato deli z 12 meseci in izračuna se akontacija dohodnine, ki je lahko mesečna (preračunan dobiček nad 400 evrov) ali trimesečna (preračunan dobiček pod 400 evrov).

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Da boste pred vstopom v poslovni svet res dobro obveščeni o vseh pasteh, prednosti in slabosti samozaposlovanja, vam na DATI brezplačno svetujemo!

Več informacij

Za več informacij o vodenju knjig obiščite seminarja Kako voditi enostavno knjigovodstvo in Na kaj moram biti pozoren kot normiranec, lahko pa se dogovorite tudi za individualno svetovanje na telefon 01 600 15 30 ali pa nam pošljete sporočilo na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja