Go to Top

Zaposlovanje brez kontrole trga dela

Zaposlovanje državljanov tretjih držav – v določenih primerih tudi brez kontrole trga dela

Zaposlovanje tujcev in tudi zaposlovanje brez kontrole trga dela je tudi pod vplivom trenutnih razmer. Gre za spremembo v poklicih, kjer se je že pokazal trend presežka in je število brezposelnih oseb večje kot je razpoložljivih delovnih mest.

Informativni izračun plače

Zaposlovanje tujca in kje v postopku je kontrola trga dela?

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

S kontrolo trga dela se preverja ali je v evidenci brezposelnih ustrezna oseb oziroma kandidat za zaposlitev. Če se v postopku ugotovi, da ustreznih kandidatov za omenjeno delovno mesto ni, se lahko na to mesto zaposlijo tujci, ki ustrezajo zahtevam za zasedbo tega prostega delovnega mesta.

Kontrola trga dela je eden od pogojev za izdajo delovnih dovoljenj za delavce tujce oziroma druga dovoljenj za delo v Sloveniji.

Pri postopku oddaje obrazcev vezanih na zaposlovanje tujcev in kontrolo trga dela vam lahko pomagajo tudi naši strokovnjaki. V ta namen jih lahko kontaktirate na data@data.si ali pokličete na telefonsko številko +386 1 600 1530.

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Nova Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela (Uradni list RS, št. 200/20)

Ministrstvo za delo družino in socialne razmere je zaradi nastalih razmer ocenilo, da je zato potrebna sprememba oziroma popravek Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela. Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18, v nadaljnjem besedilu ZZSDT) namreč določa, da lahko minister, pristojen za delo, na podlagi ugotovitve, da zaposlovanje tujcev ne bo škodljivo vplivalo na trg dela, ob upoštevanju stanja brezposelnosti, strukture zaposlovanja in regionalnih potreb za odpiranje novih delovnih mest v okviru posameznih gospodarskih panog z Odredbo določi poklice, v katerih bi se lahko tujci zaposlovali brez preverjanja ali v evidenci brezposelnih oseb obstajajo ustrezne brezposelne osebe.

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Z 31.12.2020 je tako preneha veljati stara Odredba in s 1.1.2021 stopila v veljavo nova Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela (Uradni list RS, št. 200/20) in sicer za čas do 30. junija 2021.

Omenjena odredba določa poklice, v zvezi s katerimi se soglasje Zavoda za zaposlovanje k enotnemu dovoljenju ali pisni odobritvi za namen zaposlitve tujca izda, brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja iz 1. točke prvega odstavka 17. člena ZZSDT – brez ugotavljanja, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe.

To pomeni, da v kolikor tujec, ki se želi zaposliti pri delodajalcu, s sedežem v Republiki Sloveniji in želi opravljati enega od deficitarnih poklicev v skladu z Uredbo o Standardni klasifikaciji poklicev 2008 (Uradni list RS, št. 50/10), zanj ne bo potrebna kontrola trga dela.

Informativni izračun za normirance

Deficitarni poklici ali kdaj PDM-KTD za tujca ni potreben

Predložitev obrazca PDM-KTD za spodaj navedenih 8 poklicev pred oddajo vloge za dovoljenje v Sloveniji ni potrebna. Ti poklici so:

  • Varilci/varilke ipd. (koda 7212);
  • Voznik/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev (koda 8332);
  • Orodjarji/orodjarke ipd. (koda 7222);
  • Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411);
  • Tesarji/tesarke ipd. (koda 7115);
  • Kuharji/kuharice (koda 5120);
  • Elektromehaniki/elektromehaničarke (koda 7412);
  • Zidarji/zidarke ipd. (koda 7112).

Kljub temu pa je delodajalec dolžan objaviti prosto delovno mesto oziroma vrste dela kot je to določeno s 25. členom Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE).

Pravni nasvet

Zaposlovanje tujcev v deficitarne poklice je omejeno!

V omenjenih deficitarnih poklicih lahko delodajalec brez preverjanja izpolnjevanja pogoja v posameznem koledarskem letu zaposli največ 100 tujcev.

V primeru želje po večjem številu zaposlitev tujcev pa Zavod za zaposlovanje lahko od delodajalca zahteva dodatna dokazila, ki utemeljujejo njegovo potrebo po povečanem obsegu tujih delavcev.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja