Go to Top

Zaposlitev tujca iz tretje države?

Zaposlitev tujca iz tretje države

Zaposlitev tujca iz tretje države, to so države, ki niso članice EU, EGP in Švicarske konfederacije. Državljani tretjih držav, ki želijo bivati in delati v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo zaradi zaposlitve. Vso dokumentacijo in vlogo za pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo vam lahko pripravimo mi. Pokličite nas 00386 (0)1 6001-530 ali pišite na data@data.si.

Vlogo za enotno dovoljenje za prebivanje in delo morate oddati na upravni enoti. Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije mora nato k njej podati soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Slovenska zakonodaja vsem podjetjem, ki zaposlujejo delavce, nalaga številne obveznosti. Seznanite se z njimi na brezplačnem izobraževanju Obveznosti delodajalcev od A do Ž. Tako se boste izognili inšpekcijskemu pregledu oziroma visokim kaznim za kršitve.

Zaposlitev tujca iz tretje države, kdo ga lahko zaposli

Slovenski delodajalec, ki želi na določeno delovno opraviti  zaposlitev tujca iz tretje države, mora izpolniti naslednje pogoje. Dokazati mora, da:

  • v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb,
  • ni v postopku likvidacije ali stečaja,
  • aktivno posluje.

zaposlitev tujca iz tretje državeZa aktivno poslovanje se šteje, če je bila pri njem najmanj najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge že za polni delovni čas zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba. Veste, koliko znaša minimalna plača v Sloveniji?

Za aktivno poslovanje se šteje tudi, če je imel v vsakem od zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti podjetja najmanj v višini 10.000 evrov. Ti prilivi morajo biti na transakcijskem računu, odprtem v Republiki Sloveniji.

V obeh primerih je moral ta delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od 6 mesecev, predlagati obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce. Na dan vložitve vloge pa ne sme imeti neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

V primeru delodajalcev, ki so registrirani manj kot šest mesecev, se pogoj za zaposlitev tujca iz tretje države na določeno delovno mesto šteje za izpolnjenega, če je delodajalec pred vložitvijo vloge investiral najmanj 50.000 evrov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo. Prav tako velja, da v evidenci brezposelnih oseb ne sme biti ustreznih slovenskih kandidatov. Delodajalec tudi ne sme biti v postopku likvidacije ali stečaja.

Zaposlitev tujca iz tretje države z visoko izobrazbo

Če želi slovenski delodajalec opraviti zaposlitev tujca iz tretje države  z najmanj visokošolsko izobrazbo, mu ni treba dokazovati, da aktivno posluje. Prav tako mu ni treba investirati 50.000 evrov v dejavnost, v kateri bo zaposlil tujca z visokošolsko izobrazbo.

Izpolniti pa mora naslednje pogoje:

  • pridobiti odgovor Zavoda za zaposlovanje, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb;
  • s tujcem podpisati pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto, s katero mu bo zagotovil plačo v višini najmanj 1,5-kratnika povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji.

V pomoč pri načrtovanju izplačila plač zaposlenim vam bo naš spletni izračun, s katerim enostavno preračunate bruto v neto plače in obratno.

Informativni izračun plače

Za več informacij v zvezi z zaposlitev tujca iz tretje države, enotnim dovoljenjem za delo, bivanjem tujcev in drugimi oblikami zaposlovanja tujcev v Sloveniji, nam pišite na data@data.si .

Plačilo prispevkov in dohodnine

Kaj pa, če se slovenska družba namesto za zaposlitev tujca iz tretje države odloči za sklenitev avtorske pogodbe za opravljanje dela z njim. Ta bo delo opravil na območju te tretje države, od koder prihaja. Katere prispevke mora plačati slovenski izplačevalec za tujca ob izplačilu dohodka? Plačilo prispevkov ob sodelovanju prek avtorske pogodbe je odvisno predvsem od tega, ali je bilo delo opravljeno v Sloveniji ali v tretji državi. Če avtor, ki ne prebiva v Sloveniji, opravi delo v tretji državi.  Slovenski izplačevalec zanj ne obračuna prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niti za zdravstveno zavarovanje. Pozanimajte se tudi, če je sklenjena konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju med Slovenijo in to tretjo državo. V tem primeru lahko izplačevalec za prejemnika zahteva oprostitev plačila akontacije dohodnine po tej konvenciji, saj delo ni bilo opravljeno v Sloveniji.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja