Go to Top

Zakaj niso davčne blagajne cenovno dostopnejše?

O sprejetju Akcijskega načrt za uvedbo davčnih blagajn v republiki Sloveniji s skrajnim rokom uvedbe 1. 1. 2016 smo že pisali.

Zakaj niso davčne blagajne cenovno dostopnejše?

Zavezanci imajo možnost izbire

Vlada dodatnih mehanizmov za povračilo stroškov nakupa opreme, poleg že obstoječih, ne predvideva, ker imajo zavezanci možnost proste izbire glede načina izdaje računov in do 1. januarja 2018 čas, da se prilagodijo na novo ureditev.  Do 1. januarja 2018 namreč lahko zavezanci izdajajo račune z uporabo elektronske naprave za izdajo računov ali z uporabo vezane knjige računov v skladu s predlogom zakona. Izdaja in potrjevanje računov bo omogočena tudi z uporabo brezplačne spletne aplikacije na portalu eDavki. Zavezanec bo moral zagotoviti le ustrezno internetno povezavo.

Davčna olajšava za investicijo v davčne blagajne

Skladno z obstoječo davčno zakonodajo ima zavezanec za investicije v opremo za izvajanje Zakona o davčnem potrjevanju računov že sedaj možnost uveljavljanja davčnih olajšav. V skladu z davčnimi predpisi se stroški nakupa davčnih blagajn in ureditve dostopa do interneta priznavajo kot davčno priznani odhodki, ki znižujejo davčno osnovo. Pri nakupu računalniške opreme lahko zavezanec v letu nakupa uveljavi amortizacijsko stopnjo 50 %. Poleg tega lahko zavezanci v skladu z že veljavno zakonodajo uveljavljajo davčno olajšavo za investicijo v davčne blagajne.

Več o amortizacijski stopnji za nakup računalniške opreme si preberite tukaj.

Ste vedeli, da je amortizacijska stopnja tako za pametni telefon kot računalnik 50-odstotna? Več na povezavi.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Znižanje davčne osnove v višini 40 % investiranega zneska

V skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 % investiranega zneska v opremo in neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove. Na podlagi Zakona o dohodnini lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 % investiranega zneska v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva v davčnem letu vlaganja.

Vlada nadalje pojasnjuje, da bi bil ukrep financiranja nakupa nove opreme destimulativen za zavezance, ki so v preteklosti že vlagali v razvoj poslovne informacijske tehnologije in zato ne potrebujejo posebne nove opreme, zavezanci ki niso sledili temu trendu pa bi s tem predlogom dobili povrnjene stroške razvoja informacijskega sistema.

Zakaj niso davčne blagajne cenovno dostopnejše?

Potrebujete pomoč pri davčni optimizaciji? Pišite nam!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Vidik stroškov za zavezance je bil med najpomembnejšimi kriteriji pri izboru modela davčnih blagajn, ki jih uporabljajo v državah EU. Vlada pojasnjuje, da je bil model davčnih blagajn, kot je predviden s predlogom zakona, v postopku priprave akcijskega načrta prepoznan kot cenovno najugodnejši za zavezance in hkrati najučinkovitejši z vidika možnosti nadzora.

Proučena sta bila dva temeljna modela, in sicer model certificirane strojne opreme za beleženje in shranjevanje podatkov o izdanih računih, brez možnosti poseganja v zapisane podatke, in model postopka davčnega potrjevanja računov, za izvajanje katerega je potrebna le nadgradnja obstoječih sistemov za izdajo računov z elektronsko povezavo z davčnim organom.

Več o prednostih in slabostih obeh modelov na povezavi.

Želite dobiti več koristnih informacij na področju podjetništva? Vabljeni na naš seminar Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja