Go to Top

Archives

Tag Archives: amortizacijska stopnja

Zakaj niso davčne blagajne cenovno dostopnejše?

O sprejetju Akcijskega načrt za uvedbo davčnih blagajn v republiki Sloveniji s skrajnim rokom uvedbe 1. 1. 2016 smo že pisali. Zavezanci imajo možnost izbire Vlada dodatnih mehanizmov za povračilo stroškov nakupa opreme, poleg že obstoječih, ne predvideva, ker imajo zavezanci možnost proste izbire glede načina izdaje računov in do 1. januarja 2018 čas, da se prilagodijo na novo ureditev.  Do 1. januarja 2018 namreč lahko zavezanci izdajajo račune z uporabo elektronske Nadaljuj z branjem

Amortizacijska stopnja tako za pametni telefon kot računalnik 50-odstotna

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) določa, da lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva v davčnem letu vlaganja. Med opredmetena osnovna sredstva  uvrščamo tisto sredstvo, ki je v lasti ali finančnem najemu ter se uporablja pri ustvarjanju proizvodov, opravljanju storitev, dajanju v najem ali za pisarniške namene in se bo po pričakovanjih uporabljalo več kot eno obračunsko obdobje (1 leto). Več o tem smo pisali Nadaljuj z branjem

Amortizacija osnovnih sredstev: Za računalnike najvišja 50-odstotna

Slovenski računovodski standard 1 (2006) se uporablja pri knjigovodskem evidentiranju in vodenju opredmetenih osnovnih sredstev in je tesno povezan tudi z računovodskimi načeli. Med opredmetena osnovna sredstva  uvrščamo tisto sredstvo, ki je v lasti ali finančnem najemu ter se uporablja pri ustvarjanju proizvodov, opravljanju storitev, dajanju v najem ali za pisarniške namene in se bo po pričakovanjih uporabljalo več kot eno obračunsko obdobje (1 leto). Najpogosteje opredmetena osnovna sredstva predstavljajo: Nadaljuj z branjem