Go to Top

Amortizacijska stopnja tako za pametni telefon kot računalnik 50-odstotna

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) določa, da lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva v davčnem letu vlaganja.

Med opredmetena osnovna sredstva  uvrščamo tisto sredstvo, ki je v lasti ali finančnem najemu ter se uporablja pri ustvarjanju proizvodov, opravljanju storitev, dajanju v najem ali za pisarniške namene in se bo po pričakovanjih uporabljalo več kot eno obračunsko obdobje (1 leto).

Več o tem smo pisali v članku Amortizacija osnovnih sredstev: Za računalnike najvišja 50-odstotna.

Pametni telefon je bližje računalniku

Amortizacijska stopnja tako za pametni telefon kot računalnik 50-odstotna

Pod izrazom »pametni telefon« razumemo napravo, ki poleg uporabniku omogoča:

  • telefoniranje
  • upravljanje z elektronsko pošto,
  • zajem, obdelavo, prenos in shranjevanje datotek,
  • dostop do interneta,
  • uporabo različnih programov itd.

Iz opisa sledi, da gre v primeru »pametnega telefona« za elektronsko napravo, katere funkcionalnost in tehnična sestava je bistveno bliže računalniku kot klasičnemu telefonskemu aparatu. Prenos govora predstavlja zgolj eno od mnogih funkcij, ki ni nujno najpomembnejša.

Amortizacijska stopnja za pametni telefon znaša 50%

Pametni telefon se zato za davčne namene obravnava kot računalniška oprema, za katero znaša v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) najvišja dovoljena amortizacijska stopnja 50%.  Davčni zavezanci lahko uveljavljajo olajšavo za investiranje v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) oziroma Zakonom o dohodnini ZDoh-2. Zakona določata,  da lahko zavezanec za uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove.

Preberite tudi:

Ob ustanovitvi podjetja je pomembno znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva. Te veščine se lahko hitro in enostavno naučite na 5-urni delavnici Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?

Prijava na delavnico

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja