Go to Top

Vlada za področje čebelarstva namenila tri milijone evrov

Evropska Komisija je potrdila vladni dokument Predlog uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019, ki za čebelarsko dejavnost v omenjenem programskem obdobju obljublja slabe tri milijone evrov nepovratnih sredstev.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Komu se splača biti samostojni podjetnik?

Več informacij

Skupna višina sredstev v programskem obdobju 2017-2019 za ukrepe iz te uredbe znaša 2.296.881 evrov. Za izvajanje ukrepov iz te uredbe zagotovita sredstva Republika Slovenija (RS) in Evropska unija (EU), vsaka 50 odstotkov, največ do višine, določene v sklepu Evropske Komisije (Komisija).

Prijava na brezplačno izobraževanje

cebelnjakRepublika Slovenija je Komisiji predložila program, katerega glavni cilji so:

  • ohranitev pasemske čistosti kranjske čebele,
  • enakomerna in zadostna poseljenost čebeljih družin po vsej Sloveniji,
  • zagotovitev kakovosti in varnosti čebeljih pridelkov.

Kateri ukrepi se bodo izvajali?

Prijava na brezplačno izobraževanje

  • tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev: sofinanciranje čebelarske opreme; pomoč čebelarjem začetnikom; usposabljanje in izobraževanje o čebelarjenju;
  • zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;
  • racionalizacija sezonske selitve panjev;
  • podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov;

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

  • podpora pri obnovi čebeljega fonda v Evropski uniji: spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic; subvencioniranje vzreje čebeljih matic; spremljanje kakovosti matic kranjske čebele in odbira čebeljih družin, ki so odporne proti varojam;
  • sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov: karakterizacija čebeljih pridelkov ter vpliv postopkov obdelave in shranjevanja cvetnega prahu na njegovo kemijsko in mikrobiološko sestavo; vpliv mikroklimatskih pogojev v panju in okolici na zatiranje varoj v povezavi z zdravstvenim stanjem čebel; vpliv ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin; vpliv tehnologije čebelarjenja na čebelje družine in kakovost medu;
  • spremljanje trga.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Spomnimo, čebelarstvo je lahko organizirano kot pravna oseba, samostojni podjetnik, kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik, pri čemer se za kmetijo šteje tudi čebelarka ali čebelar, ki ni samostojni podjetnik posameznik, kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik ali kot kmetijsko gospodarstvo – planina.

Za dejavnost čebelarstva se v programskem obdobju 2017-2019 obljublja slabe tri milijone evrov nepovratnih sredstev.

Klikni in deli

Čebelar mora imeti registrirano kmetijsko gospodarstvo in biti vpisan v evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), vsi čebelnjaki pa morajo biti vpisani v register čebelnjakov. Več o pogojih in zahtevah za opravljanje čebelarske dejavnosti ter tem, zakaj se bodo morali tržno naravnani čebelarji vključevati v kakovostne sheme, si lahko preberete v prispevku Bi radi postali čebelar? Za tržno usmerjene bo vključevanje v kakovostne sheme nujno!

Vir: Vladno gradivo

Prijava na brezplačno izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja