Go to Top

Veste, kaj je množično financiranje?

Ko več vlagateljev hkrati prispeva finančna sredstva in z njimi podjetju oziroma samostojnemu podjetniku pomaga uresničiti zastavljen projekt, gre za množično financiranje. Gre za preprost model poslovanja, ki se po podatkih Evropske komisije najpogosteje pojavlja v naslednjih oblikah:

  • vzajemna posojila (deluje po načelih tradicionalnega bančnega posojila – vračilo denarja z obrestmi),
  • množično financiranje lastniškega kapitala (deluje po načelih prodaj delnic oziroma deleža v podjetju več vlagateljem),
  • množično financiranje v zameno za nagrado (vlagatelji v zameno za financiranje pričakujejo nagrado, kot je končen produkt ali storitev),
  • množično financiranje na podlagi donacij (zbiranje denarja za dobrodelne namene, pri čemer donatorji ne prejmejo nagrade ali povračila),
  • udeležba pri dobičku/prihodku (samostojni podjetniki oziroma podjetja delijo prihodke v zameno za takojšnje financiranje)
  • množično financiranje dolžniških vrednostnih papirjev (deluje po načelih vlaganja v vrednostne papirje),
  • hibridni modeli (podjetja oziroma samostojni podjetniki lahko združujejo več različnih oblik množičnega financiranja).

Večina spletnih strani, kjer poteka množično financiranje, deluje po načelih ‘vse ali nič’. Pri poštenem načinu poslovanja podjetje prejme vse prispevke, če jim uspe zbrati določeno vsoto in nič, če jim ne uspe. V tem primeru zbrana sredstva dobijo tistim, ki so denar vložili.

Množično financiranje ali ‘crowdfunding’

Množično financiranje mnogi bolje prepoznajo pod angleškim izrazom ‘crowdfunding‘. Osebe preko spletnih platform, ki so namensko ustvarjene za takšno poslovanje, zbirajo sredstva za financiranje projekta oziroma podjetja.

Gre za sistem, kjer množica prispeva denar za podjetniško idejo ter na ta način podjetniku pomaga uresničiti nov projekt, podjetje ali zamisel. Po podatkih Evropske komisije tovrstno financiranje pogosto uporabljajo rastoča oziroma zagonska podjetja, saj gre za najlažji način dostopanja do dodatnih finančnih sredstev.

Nekatera podjetja množično financiranje uporabljajo za oglaševanje svojih idej in zamisli. Preko spletnega kanala podjetja, poslovneži in samostojni podjetniki ustvarjajo skupnost, ki jim nudi vpogled na trg, stranke oziroma kupci pa lahko z njimi komunicirajo ter sodelujejo pri izvršitvi novih projektov.

Kako deluje množično financiranje?

Na spletnih straneh, ki so namenjene množičnemu financiranju, se zbirajo osebe, ki prikazujejo ideje ter osebe, ki te zamisli financirajo. Gre za sklepanje finančnih zavez, kjer naj bi vsak sodelujoč prispeval svoj del. Uporabniki imajo možnost vlagati denar za prototipe produktov, podjetja oziroma samostojni podjetniki pa morajo v primeru uspešnega zbiranja sredstev plačati provizijo spletnim stranem, kjer se izvaja množično financiranje.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja