Go to Top

Uveljavljanje otroškega dodatka – kdaj morate oddati vlogo?

Uveljavljanje otroškega dodatka je mogoče z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Uveljavljanje otroškega dodatka, ki je socialni prejemek za preživljanje, izobraževanje in vzgojo otrok, starši lahko izkoristijo do otrokovega 18. leta starosti. Pravico ima eden od staršev ali druga oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živi v Republiki Sloveniji.

Informativni izračun plače

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev mora biti vložena, če za pravico zaprosite prvič

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Za uveljavljanje otroškega dodatka morate oddati Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. S tem obrazcem starši zaprosite, da vam Center za socialno delo (CSD) določi, ali vam pripadajo otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice ali subvencija kosila.

Tega pa ni treba storiti vsem staršem. Preverite, ali vas avgusta čaka izpolnjevanje vloge za uveljavljanje otroškega dodatka.

INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE

CSD pravice samodejno podaljša

V tem poletnem mesecu imajo Centri za socialno delo veliko dela s preverjanjem, komu pripadajo letne pravice iz javnih sredstev. To so otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice, subvencija kosila. Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ne bo potrebna, če ste jo oddali že v prejšnjih letih. Uveljavljanje otroškega dodatka in drugih pravic namreč CSD samodejno podaljša, če ste do njih še vedno upravičeni. Če pa CSD ne bo imel vseh potrebnih dokazil, vas bodo prosili za dopolnitev. Odzovite se čim prej, da bo zadeva hitro rešena.

PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Ste že prejeli informativni izračun?

Če ste že upravičeni za katero od pravic iz javnih sredstev, ste morda že prejeli informativni izračun. Tega CSD-ji pošiljajo od junija. Prvi informativni izračuni so se nanašali na priznanje pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca. Zadnje pa pridejo na vrsto državne štipendije.

Informativni izračun velja kot odločba. Upravičenec ga pregleda in lahko v 15 dneh vloži ugovor, če se z njim ne strinja. Pravica se začne uresničevati z dnem odpreme informativnega izračuna.

Želite registrirati s.p.?

Premoženje se ne upošteva več

Uveljavljanje otroškega dodatka je od  julija spremenjeno. Pri uveljavljanju otroškega dodatka, subvencije vrtca in najemnine za stanovanje, se premoženje ne upošteva več. Med dohodke se tudi ne štejejo več dodatki za otroka in državna štipendija.

Dodatki za otroka bodo izplačani v materialni obliki največ 3 zaporedne mesece, če otrok ne bo obiskoval osnovne šole.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi


pravno svetovanje

 Preverite višino dnevnic in naredite izračun

Pozor: Prvič morate oddati vlogo za uveljavljanje otroškega dodatka in drugih omenjenih pravic

Vsi, ki boste za uveljavljanje otroškega dodatka, državne štipendije, znižano plačilo vrtca ali subvencijo malice oz. kosila zaprosili prvič, morate oddati vlogo. Ne zamudite roka, saj bo pravica uveljavljena šele, ko boste vlogo oddali, in ne od takrat, ko izpolnjujete pravice. Vlogo za otroški dodatek lahko oddate kadar koli v letu oz. v 30 dneh po rojstvu otroka. Če pa uveljavljate druge pravice, mora biti vloga oddana mesec dni, preden se otrok vključi v vrtec ali pridobi status dijaka oz. študenta.

Prav tako morate CSD obvestiti, če je prišlo do sprememb, ki vplivajo na uveljavljanje otroškega dodatka ali drugih pravic. Lahko se je spremenilo število oseb v gospodinjstvu ali število upravičencev, otrok ne obiskuje več vrtca, srednješolec je končal šolanje ali postal študent, spremenil se je dohodek, pri državni štipendiji pa morate biti pozorni na okoliščine, ki jih ureja Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1). O vseh naštetih okoliščinah, ki vplivajo na uveljavljanje otroškega dodatka, obvestite CSD z Obrazcem za sporočanje sprememb.

Želim se prijaviti na e-novice

CSD ima čas, da pošlje odločbo, do konca oktobra. Obljubili so, da so se povečanemu delu prilagodili in da se bodo potrudili, da bo uveljavljanje otroškega dodatka in drugih pravic potekalo nemoteno.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja