Go to Top

Prvo uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Prvo uveljavljanje pravice iz javnih sredstev – ne zamudite roka! Za prvo uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki so letne, to je pravica do državne štipendije, pravica do otroškega dodatka, pravica do znižanega plačila vrtca in pravice do subvencije malice in kosila, je potrebno oddati vlogo do 31.8. 2019. Za dodatne informacije se obrnite na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun plače

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) določa, da se pravica iz javnih sredstev dodeli, kadar dohodek osebe ne dosega meje dohodkov, ki jo za posamezno pravico iz javnih sredstev določa zakon, in kadar so izpolnjeni tudi drugi pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo posamezno pravico.

Pred kratkim smo že pisali o datumu izplačil pravic iz javnih sredstev, ki bodo nakazane v mesecu avgustu 2019.

V kolikor vas zanima hitra registracija podjetja ali s.p. nas kontaktirajte ali pa si rezervirajte brezplačen termin.

Do kdaj morate uveljavljati pravice iz javnih sredstev, če gre za prvo uveljavljanje pravic?

V primeru, da gre za prvo uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki so letne, morate vlogo vložiti najkasneje do 31. 8. 2019.

V primeru, da vam je pravica iz javnih sredstev že priznana, vam ni potrebno vložiti nove vloge. Pristojen center za socialno delo bo odločil o vaši pravici po uradni dolžnosti.

Pravni nasvet

Prvo uveljavljanje pravice do državne štipendije

Dijak pridobi pravica do državne štipendije s 1 9., če vloži vlogo do 31.8. v tem letu. Študent pridobi pravico do državne štipendije s 1.10., če vloži vlogo do 30. septembra v tem letu.

Če dijak ali študent hkrati uveljavlja tudi dodatek za uspeh ali dodatek za bivanje, mora ob vlogi predložiti dokazila o ocenah oziroma bivanju (npr. spričevalo, indeks, kopija najemne pogodbe, idr.).

V primeru, da se okoliščine bivanja med letom spremenijo, lahko dijak ali študent tudi med letom odda vlogo za priznanje dodatka za bivanje.

>>> Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili pomembnih novosti s področja podjetništva.

Prvo uveljavljanje pravice do otroškega dodatka

Pravica do otroškega dodatka se dodeli enemu od staršev za otroka, in sicer za otroke, za katere je bila vloga že vložena.

V primeru rojstva novega otroka, je potrebno vložiti novo vlogo za priznanje otroškega dodatka. Vlogo je potrebno vložiti v roku 30 dni po rojstvu otroka. Pravica se prizna z mesecem rojstva. Če zamudite rok 30 dni, se pravica do otroškega dodatka prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Prvo uveljavljanje pravice do znižanja plačila vrtca

Pravica do znižanja plačila vrtca se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vloženi vlogi.

Znižanje velja od vpisa v vrtec tudi v primeru, če zamudite rok za oddajo vloge in vam je pravica do znižanega plačila vrtca priznana z veljavnostjo 60 dni od vpisa v vrtec.

Prvo uveljavljanje pravice do subvencije malice in kosila

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Če že imate priznano pravico do otroškega dodatka oziroma imajo vaši otroci priznano pravico do državne štipendije, vloge ni potrebno vlagati vloge za priznanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila.

Če pravico uveljavljate med šolskim letom, vam le ta pripada z dnem vložitve vloge.

Starši, ki nimajo pravice do otroškega dodatka oziroma njihovi otroci nimajo pravice do državne štipendije, morajo oddati vlogo za prvo uveljavljanje najkasneje do 31. avgusta.

Če je vloga vložena med šolskim letom, se pravica prizna z dnem vložitve vloge.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali pa jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja