Go to Top

Ureditev zavarovanja podjetnika, ki pridobi odločbo CSD

Ureditev zavarovanja podjetnika, ki pridobi odločbo CSD za skrajšanje delovnega časa zaradi starševstva enemu otroku do 3. leta ali, med drugim, dvema ali več otrokom do dokončanja prvega razreda osnovne šole najmlajšega, lahko starši po prejemu odločbe opravijo na katerikoli Vem točki.

V zadnjem obdobju na Vem točki podjetja Data prejemamo veliko vprašanj v zvezi s pravico do plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene, ki imajo otroke in kako naj samozaposleni to pravico uveljavljajo.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Razmišljate o samozaposlitvi? Pridružite se nam na seminarju, ker vam na izračunu in v praksi pokažemo vse prednosti in slabosti samozaposlitve.

Več informacij

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) določa pravico enega od staršev, da izkoristi pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost. Eden od staršev lahko pravico uveljavlja za enega otroka do tretjega leta starosti; za otroka, ki je težje ali zmerno gibalno oviran ali zmerno do težje duševno prizadet do 18. leta otroka ali, če ima dva ali več otrok, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri tem pa je eno leto neprenosljivo za vsakega od staršev.

Ureditev zavarovanja podjetnika

Pravico lahko uveljavljajo tudi samozaposleni in družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe. Po ustanovitvi podjetja morajo na pristojni center za socialno delo oddati vlogo, nato pa jim CSD izda odločbo. V odločbi je natančno navedeno za katero obdobje podjetnik uveljavlja pravico do delnega plačila prispevkov za socialno varnost.

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost, CSD pa nato prizna pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti. Delodajalec, torej samostojni podjetnik sam ali podjetje, si mora zagotavljati plačo po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa podjetniku krije preostali del plačila prispevkov za socialno varnost do polne obveznosti v višini sorazmernega dela minimalne plače.

Tudi samozaposleni lahko uveljavljajo pravico do skrajšanega delovnega časa zaradi starševstva!

Klikni in deli

Kaj mora podjetnik storiti po prejemu odločbe?

Po prejemu odločbe mora podjetnik spremeniti podatke v svojem zavarovanju oziroma v prijavi v socialna zavarovanja. Odjaviti se mora iz zavarovanja za polni delovni čas in se prijaviti v zavarovanje za najmanj polovični (oziroma drugače skrajšan) delovni čas.

Podjetnik se lahko za ureditev zavarovanja podjetnika na podlagi odločbe CSD odloči na katerikoli VEM točki v Sloveniji, tudi na Vem točki podjetja Data.

Ureditev zavarovanja podjetnika na Vem točki Data

Podjetnik se na VEM točki Data dogovori za termin postopka. Na dogovorjeni dan pride podjetnik z osebnim dokumentom, potrdilom o prijavi v zavarovanje (M1 obrazec ob prvi prijavi v zavarovanje, ko je registriral podjetje oziroma samostojno dejavnost) in odločbo CSD na VEM točko. Referent Vem točke mu pripravi obrazec za odjavo iz zavarovanja za 40-urni delavnik (M2 obrazec odjava iz obveznega socialnega zavarovanja) in hkrati obrazec za prijavo v zavarovanje za 20-urni delovnik (M1 – Prijava v zavarovanje).

izobraževanje

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Ste se odločili, da se boste samozaposlili in se odločili, da boste poslovali na podlagi normiranih odhodkov? Kakšne so vaše obveznosti?

Več informacij

Podjetnik podpiše oba obrazca in referent Vem točke ju pošlje po elektronski poti na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Podjetnik v nekaj dneh domov dobi Potrdilo o odjavi iz zavarovanja in Potrdilo o prijavi v zavarovanje. Obe potrdili in odločbo potrebuje podjetnikov računovodja za pravilen obračun prispevkov za socialna zavarovanja.

Podjetnik mora biti ob spremembah, ki bi vplivale na pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom, pozoren na to, da mora v osmih dneh CSD sporočiti vsako spremembo, ki bi vplivala na pridobljeno pravico.

Pripravila: Bogdana Rejc

Komentarjev (2)

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja