Go to Top

Česa kmetje ne morejo gojiti v okviru osnovne kmetijske dejavnosti?

Vrtnin, razen v poljedelskem kolobarju, kmetje ne morejo gojiti v okviru osnovne kmetijske dejavnosti.

»Gojenje vsake zelenjave se lahko šteje za osnovo kmetijsko in osnovo gozdarsko dejavnost (OKGD), če se pridelava izvaja v okviru poljedelskega kolobarja, kar pomeni, da se pred ali za temi kulturami v istem letu na isti površini gojijo poljščine,« so pojasnili na Finančni upravi RS. Vsa zelenjava, sadike zelenjave in zelišča, ki se pridelujejo na kmetijskih zemljiščih, ki so v zemljiškem katastru evidentirana kot zemljišča za obdelavo, torej npr. njiva, se lahko izvajajo le v poljedelskem kolobarjenju, dodajajo.

Pripravili so namreč popravljene odgovore o obdavčitvi OKGD, kjer so pojasnili, zakaj kmetje ne morejo gojiti v okviru osnovne kmetijske dejavnosti vrtnin. V odgovoru na vprašanje, kdaj se lahko gojenje čebule, česna in fižola opravlja v okviru OKGD pojasnjujejo, da le takrat, ko gre za poljedelski kolobar. To pomeni, da se pred ali za posamezno vrtnino v istem letu na isti površini gojijo poljščine – žita, krompir, oljnice, sončnice, buče za olje, krmne rastline in zgolj nekatere vrste zelenjadnic kot je npr. zelje oziroma tiste, ki služijo kolobarju (npr. tudi repa in fižol).

Zaporednega gojenja vrtnin kmetje ne morejo opravljati v okviru osnovne kmetijske dejavnosti

Gojenje vrtnin v vrtnarskem kolobarjenju, ko se pred ali za posamezno vrtnino na isti površini poseje druge vrste vrtnin, pa se ne more opravljati v okviru osnovne kmetijske dejavnosti.

Kot pojasnjujejo na Fursu, to ni mogoče, saj gre že pri dvakratni ponovitvi delovno intenzivne pridelave vrtnin za bistveno višji dohodek na enoto površine, kot pa je določena s katastrskim dohodkom. Taka pridelava se lahko šteje le kot druga kmetijska dejavnost, ki pa je ni več mogoče opravljati kot osnovno kmetijsko dejavnost in je obdavčiti na podlagi katastrskega dohodka, ampak mora fizična oseba (član kmečkega gospodinjstva) odpreti podjetje ali registrirati status samostojnega podjetnika.

Dohodek iz OKGD v kmečkem gospodinjstvu se po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) obdavčuje pavšalno, na podlagi katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč. Zavezanci pa imajo ob tem možnost, da se odločijo, ali bodo za ta dohodek ugotavljali dejanske prihodke in dejanske odhodke ali dejanske prihodke in normirane odhodke. Ravno zaradi te pavšalnosti pa se v dohodek iz OKGD ne more šteti nobena intenzivna pridelava vrtnin ali pridelkov v trajnih nasadih kot so med drugimi ameriške borovnice, jagode, šparglji ali artičoke ter gojenje novoletnih drevesc na plantaži.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja