Go to Top

Radijska dejavnost in televizijska dejavnost: Bi imeli svoj radio ali televizijo?

Radijska dejavnost in televizijska dejavnost sta ločeni dejavnosti, a obe zajemata ustvarjanje, torej produkcijo radijskih oziroma televizijskih programov z namenom predstavitve ustvarjenih vsebin javnosti. Vključujeta tudi različne oblike posredovanja radijskih ali televizijskih programskih vsebin javnosti.  Oddajanje lahko poteka brezžično, preko kabla ali satelita.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Razmišljate o registraciji podjetja? Na kar morate biti pozorni in katera vprašanja si morate zastaviti, preden se odpravite na najbližjo Vem točko?

Več informacij

Dejavnosti zajemata tako oddajanje preko oddajnih studiev in naprav za oddajanje kot tudi preko interneta. Vključujeta oddajanje programov in podatkov. Programi so lahko ustvarjeni doma ali kupljeni v tujini oziroma sestavljeni iz obojega.

Gre za dejavnosti po SKD 2008:

J60.1 Radijska dejavnost

in

J60.2 Televizijska dejavnost.

Pogoji in registracija obeh dejavnosti

Za izvajanje teh dveh dejavnosti je zahtevam vpis v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo. Vpis je mogoč na podlagi pisnega predloga, ki med drugim zahteva pripravo programske zasnove. Kdor želi opravljati radijsko ali televizijsko dejavnost mora imenovati tudi odgovornega urednika, ki  odgovarja za uresničevanje pripravljene programske zasnove in za vsako objavljeno informacijo. Radijski ali televizijski program lahko ima tudi več odgovornih urednikov, od katerih vsak odgovarja za svoj programski sklop. Pravno podlago za opravljanje dejavnosti predstavlja Zakon o medijih (ZMed).

radijska dejavnost televizijska dejavnost

Odgovorni urednik mora izpolnjevati zahteve glede aktivnega znanja slovenskega jezika (v primeru medija madžarske ali italijanske skupnosti pa italijanskega ali madžarskega jezika), mora biti poslovno sposoben in ne sme imeti izrečenih prepovedi opravljanja poklica. Urednik ne more biti oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto.

Radijska dejavnost in televizijska dejavnost sta regulirani tudi tako, da mora izdajatelj vsako leto v Uradnem listu RS objaviti podatke glede  imena, priimka in stalnega prebivališča fizične osebe oziroma podjetja in sedež pravne osebe, ki ima v njegovem premoženju najmanj 5-odstotni delež kapitala ali najmanj 5-odstotni delež upravljavskih oziroma glasovalnih pravic ter imena članov uprave oziroma organa upravljanja in nadzornega organa izdajateljev.

Potrebujete pomoč pri registraciji podjetja in pripravi vse dokumentacije?
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na [email protected].

Od izdajatelja radijska dejavnost in televizijska dejavnost zahteva tudi, da pridobi dovoljenje Agencije za komunikacije, omrežja in storitve Republike Slovenije. Pred samo oddajo vloge za dovoljenje mora imeti vlagatelj že registrirano dejavnost in imeti medij vpisan v razvid medijev. Agencija pa pred izdajo dovoljenja pridobi tudi mnenje Sveta za radiodifuzijo.

Radijska dejavnost in televizijska dejavnost ne vključujeta tudi produkcije in postprodukcije

Z radijsko in televizijsko dejavnostjo sicer tesno povezani, a ločeni pa sta tudi dejavnosti produkcije in postprodukcije, saj ne zajemata tudi oddajanja.

Gre za dejavnosti:

J59.11 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

in

J59.12 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj.

Produkcija filmov, video filmov in televizijskih oddaj je ločena dejavnost in vključuje produkcijo igranih in drugih filmov, televizijskih oddaj  ter reklamnih filmov ne glede na medij. Postprodukcija televizijskih oddaj pa vključuje montažo, presnemavanje, naslavljanje in podnaslavljanje, animacijo, razvijanje in obdelavo filmskega traku, računalniško grafiko in izdelavo posebnih učinkov.

Pripravil: Rok Gros

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja