Go to Top

Napoved za odmero dohodnine za dobičke iz kapitala – rok se izteka

Napoved za odmero dohodnine za dobičke iz kapitala morate oddati, če ste v minulem letu prodali vrednostne papirje, deleže v podjetjih, investicijske kupone ali izvedene finančne instrumente oziroma ste prejeli obresti iz denarnih depozitov. Rok se tudi letos izteče na zadnji dan v februarju, na prestopni 29. februar 2016. Na Finančni upravi opozarjajo, da lahko dohodninske zavezance, ki kapitalskih dobičkov ne bodo prijavili z napovedjo, doleti globa

Napoved za odmero dohodnine za dobičke iz kapitala morate na posebnem obrazcu poslati tistemu finančnemu uradu, kjer ste vpisani v davčni register v času vložitve napovedi.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Katero zakonodajo morate podjetniki zagotovo poznati, da vas obisk inšpektorjev ne bo presenetil?

Več informacij

Daljša napoved za odmero dohodnine za dobičke iz kapitala samo preko e-Davkov

Napoved za odmero dohodnine za dobičke od osvojitve izvedenih finančnih instrumentov morate oddati, če ste lani prodali na primer opcije, terminske pogodbe, certifikate ali druge oblike izvedenih finančnih instrumentov, ki ste jih kupili po 15. juliju 2008. Napoved lahko na papirju oddate le, če ste v preteklem letu opravili manj kot deset obdavčljivih odsvojitev, če ste jih več, morate napoved obvezno oddati preko sistema e-Davki.

napoved za odmero dohodnine za dobičke iz kapitala

Enako pravilo velja, če boste oddajali napoved za odmero dohodnine za dobičke od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov. Hkrati lahko v tem primeru v napovedi uveljavljate zmanjšanje pozitivne davčne osnove od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo s tako prodajo. To napoved morajo pri nas oddati tudi davčni nerezidenti.

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete tukaj.

Nenazadnje pa morate do konca februarja oddati napoved za odmero dohodnine za dobičke tudi vsi tisti, ki ste na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji ali Evropski uniji imeli v minulem letu izplačanih za več kot 1.000 evrov obresti. Davčnim rezidentom, ki so prejeli manj kot 1.000 evrov obresti, napovedi ni potrebno vlagati. Nerezidentom napovedi ni potrebno vlagati ne glede na znesek doseženih obresti.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Ali poznate odgovor na vprašanje, kako je sestavljena plača zaposlenega in samozaposlenega?

Več informacij

Vse obrazce in ostale podrobnosti najdete na spletni strani Finančne uprave RS.

Na Finančni upravi RS pa opozarjajo, da bo zavezanec, ki napovedi ne bo oddal, je ne bo oddal pravočasno ali bo navajal neresnične, neresnične ali nepopolne podatke, kaznovan za prekršek. Če zavezanec ne vloži davčne napovedi ali z njo zamudi, ga lahko doleti od 250 do 400 evrov kazni, če navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke pa je zagrožena globa od 400 do 5.000 evrov. Globe tudi za posameznike določa Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2).

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja