Go to Top

Upokojensko delo – kako lahko upokojenci dodatno zaslužijo?

Upokojensko delo – kako zaslužiti ob pokojnini?

Upokojensko delo – upokojenci si lahko svoje prejemke povišajo z delom. A pri tem morajo biti pozorni, saj lahko tovrstno delo vpliva na njihovo pokojnino. Če niste prepričani, ali bo dodatno delo vplivalo na vašo pokojnino, se lahko obrnete na naše pravne svetovalce! Za plačljivo svetovanje lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Informativni izračun plače

Upokojensko delo – kako delati in prejemati pokojnino?

Zakonodaja v nekaterih primerih dovoljuje, da upokojenec opravlja delo ter tudi prejema pokojnino. Takšnih vrst dela je več. Pri takšnem delu ni zahtevana vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, niti ne vpliva na prejem pokojnine. Upokojencu je tako omogočena ponovna aktivacija ter dodaten zaslužek poleg pokojnine. Katere pa so te oblike dela?

Ustanovitev podjetja

Upokojensko delo – delo v okviru drugega pravnega razmerja

Med delo v okviru drugega pravnega razmerja štejemo delo po podjemni, avtorski ali drugi pogodbi civilnega prava. V teh primerih se upokojencem ni treba obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovati. Pri delu prek omenjenih pogodb tudi ni omejitev glede števila ur dela, prav tako niti omejitve višine zaslužka. Se je pa potrebno v tem primeru zavedati, da to vpliva na plačilo dohodnine. Takšen dohodek se namreč šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Izplačevalci morajo plačevati prispevek delodajalca za zavarovanje za primer invalidnosti ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Ta znaša 8,85 % od zneska izplačila. Več o delu upokojencev lahko preberete tudi na spletni strani ZPIZ. Z našim kalkulatorjem lahko opravite informativni izračun za delo prek avtorske oz. podjemne pogodbe

Registrirajte s.p. pri nas!

pravno svetovanje

Udeležite se brezplačenega skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja!

Upokojensko delo – začasno in občasno delo upokojencev

Vsi upokojenci (z izjemo tistih, ki prejemajo delno starostno ali delno predčasno pokojnino, saj so še delovno aktivni) lahko opravljajo začasno ali občasno delo. To se lahko opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela. Gre za posebno pogodbeno razmerje med delodajalcem in upokojencem. V pogodbi morajo biti navedeni osnovni podatki o delodajalcu in upokojencu, vrsta in obdobje dela, število ur dela, urna postavka ter predviden skupen znesek dohodka. Ravno ta oblika dela je z marcem doživela nekatere spremembe, ki bodo veljale do konca letošnjega leta! – več o tem smo pisali v tem članku!

Pri nas imamo odličen računovodski servis!

Upokojensko delo – katere so še ostale oblike dela?

Pod določenimi pogoji lahko upokojenec lahko dodatno zasluži tudi z osebnim dopolnilnim delom, kratkotrajnim delom, opravljanjem dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter s funkcijo družbenika, prokurista oz. poslovodne osebe. Preverite tudi, kako lahko upokojenec dela preko s.p. Za več informacij, kako je s prejemanjem pokojnine v teh primerih lahko pokličite tudi na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si ter se dogovorite na termin plačljivega svetovanja z našimi podjetniškimi ali pravnimi svetovalci.

Ostanite na tekočem in se prijavite na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja