Go to Top

Delovni zvezki tudi vam izpraznijo račun?

Delovni zvezki za vaše šolarje vam praznijo denarnice?

Delovni zvezki so seveda le eden od stroškov, ki pred septembrom skrbijo starše. Na seznamu obveznih potrebščin so še šolska torba, peresnica in športna oprema… Da o šestilu, atlasu in likovnih potrebščinah niti ne govorimo.

Zveza aktivov svetov staršev slovenskih osnovnih šol je zbrala in obdelala podatke o cenah delovnih zvezkov, ki so jih morali kupiti starši učencev. Zbrali so podatke 119-ih slovenskih šol iz 13 različnih aktivov za šolsko leto 2017/18. Razlike med šolami, tako glede cene delovnih zvezkov kot tudi glede števila le-teh, so velike. Vsaka šola namreč avtonomno določi izbor učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin.

Podobno kot v prejšnjih letih so med šolami opazne velike razlike. Razlika v ceni za komplet delovnih zvezkov med šolo z najvišjo in šolo z najnižjo nabavno ceno na posamezni razred v prvi triadi je presegala 72 evrov. V drugi triadi je bila razlika 96 evrov in v tretji triadi 94 evrov. Sicer pa je v Sloveniji veliko šol, kjer starši za delovne zvezke porabijo izredno malo – le približno 20 do 30 odstotkov od povprečne vrednosti cen sodelujočih šol. Najdražji so delovni zvezki za učence pomurskih osnovnih šol, najcenejši pa v zgornjem delu severno-primorske regije.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Ugotavljate, da s svojo plačo ne morete pokriti vseh stroškov za preživljanje družine? Vabljeni na brezplačen seminar, kjer vam pomagamo ugotoviti, ali lahko s svojo poslovno idejo zaslužite. Ob naši podpori velik del podjetnikov svoj s.p. kasneje preoblikuje v d.o.o., v katerem boljše delovno mesto omogočijo še drugim. Ko boste na tej točki, vam svetujemo udeležbo na našem novem brezplačnem seminarju, kjer predstavljamo vse obveznosti, ki jih delodajalcem nalaga slovenska zakonodaja.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Najbolj varčna OŠ: 30 evrov za delovne zvezke!

Povprečna skupna nabavna cena delovnih zvezkov v vseh devetih razredih skupaj je bila na sodelujočih šolah 551,87 evrov. To je v povprečju 61,32 evra na razred. Najvišja je več kot polovico višja (876,15 evra), najnižja pa samo 304,86 evra. Torej starši na tej šoli za delovne zvezke v povprečju odštejejo 33,88 evra – ali polovico manj kot na najdražji. Pravzaprav na tej šoli starši za delovne zvezke do vključno 5. razreda odštejejo manj kot 20 evrov! Na najbolj potratni šoli pa delovni zvezki za 8. razred stanejo kar 158,42  evra!

Cene delovnih zvezkov na slovenskih osnovnih šolah

RazredPovprečje cen
sodelujočih šol
Najvišja cenaNajnižja cena
1.34,51 72,65 0,00
2.42,11 80,10 7,95
3.50,0891,60 8,90
4.63,77107,75 11,25
5.65,99 138,55 16,50
6.73,35 136,36 31,26
7.70,07 126,07 31,75
8.83,93 158,42 32,25
9.70,35 138,9017,35
Povprečna
cena za
vseh devet
razredov
skupaj
551,87876,15304,86
Vir: Zveza aktivov svetov staršev

Ste že preverili, ali pri dohodnini kar najbolj pametno uveljavljate olajšave za otroke? Uporabite naš spletni izračun, da ugotovite, kaj se vam najbolj splača!

Skupna nabavna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv prek vseh razredov iz leta v leto pada in je bila v šolskem letu 2017/18 najnižja od leta 2011. Upad v zadnjem letu sicer lahko vsaj delno pripišemo samoomejevanju šol pri izboru delovnih zvezkov za prvi razred. Šole so namreč morale sredstva za presežek cene nad 30 evri, kolikor je znašalo sofinanciranje ministrstva, zagotoviti same iz preostalega učbeniškega sklada. Prvošolčki od lani dobijo vsa učna gradiva brezplačno v šoli.

V Zvezi aktivov svetov staršev slovenskih osnovnih šol ocenjujejo, da je občutno znižanje cen najverjetneje tudi posledica izločanja delovnih zvezkov, ki so se izkazali kot nepotrebni. Po kritični presoji, spodbujeni tudi s strani staršev in ob soočenju s podatki z drugi šol, so jih učitelji opustili.

Bi lahko nekatere delovne zvezke ukinili?

V aktivu se tudi sprašujejo, ali obstaja nabor delovnih zvezkov, ki bi jih v učnem procesu z lahkoto pogrešali. Brez njih bi prav tako kakovostno izvedli učni proces. Menijo, da zato predstavljajo nepotrebno učno in finančno breme. »Strokovna analiza nekaterih delovnih zvezkov na Zavodu za šolstvo in napovedano zbiranje (in verjetno analiza) cen učnih gradiv na pristojnem ministrstvu sta zagotovo koraka v pravo smer pri soočanju s tem izzivom. Upamo, da bosta obe instituciji na začeti poti vztrajali in vzpostavili učinkovit sistem spremljanja in izboljševanja kakovosti ter racionalne rabe delovnih zvezkov,« so poudarili na aktivu.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja