Go to Top

Obrazec A1: ste poravnali davke in prispevke?

Obrazec A1, s katerim lahko delodajalec pošlje svojega delavca na delo v tujino

Obrazec A1 – ugotavljajo, da do težav pri potrdilu obrazec A1 večinoma prihaja zaradi neporavnanih davčnih obveznosti. Delodajalci bodisi niso predložili obračunov davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja (obrazce REK-1) ali pa niso poravnali svojih davčnih obveznosti.

obrazec a1Obrazec A1 služi temu, da lahko delavec v tujini dokaže vključenost v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji tudi v času dela zunaj svoje države. Potrdilo A1 se pridobi preko portala e-VEM s pomočjo elektronske vloge. Kako se odda vloga za izdajo tega potrdila in kakšni so pogoji za izdajo, smo že obširno pisali.

Temeljni pogoj za napotitev na delo v tujino po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) je, da je možnost začasnega opravljanja dela v tujini dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi. Če v pogodbi takšnega določila ni, je treba za napotitev na delo v tujino skleniti novo oziroma aneks k obstoječi. Svetujemo, da se delodajalci o pogodbah za zaposlitev posvetujejo s pravnimi strokovnjaki, ki imajo izkušnje z delovnim pravom.

Delodajalci v Sloveniji se soočajo s številnimi obveznostmi, ki jih od njih zahteva zakonodaja. Posledice poslovanja, ki ni usklajeno z zakonodajo, so pogosto neprijetni obiski različnih inšpekcij. Med pravnim svetovanjem se srečujemo z mnogimi primeri, ko so podjetja zaradi visokih glob in ostalih sankcij v resnih težavah. Mnogi se morajo odločiti celo za zaprtje podjetja. V večini primerov bi se tem zapletom lahko izognili, če bi bili seznanjeni z vsemi obveznostmi delodajalca. Naši pravniki so jih zbrali na enem mestu – vabimo vas na brezplačen seminar o vseh obveznostih delodajalcev.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Obrazec A1 le, če plačujete davke in prispevke

Potrdilo obrazec A1 izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS je dolžan preveriti, ali delodajalec oziroma vlagatelj izpolnjuje pogoje za izdajo. Podatke pridobi od AJPES-a, FURS-a, Inšpektorata za delo ter iz svojih podatkov in izdanih potrdil obrazec A1 v preteklosti.

Delodajalec torej lahko za delavca pridobi potrdilo obrazec A1, če je za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge za izdajo potrdila obrazec A1 predložil obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja (obrazce REK-1) in nima neporavnanih davčnih obveznosti. Če podjetje deluje manj kot šest mesecev, velja za obdobje od ustanovitve. Poleg tega mora za izdajo omenjenega potrdila izpolnjevati še druge pogoje.

Na portalu eVem ugotavljajo, da stranke po prvotni zavrnitvi zaradi davčnega dolga ali neoddanih REK-1 obrazcev prilagajo priloge o poravnanih obveznostih v PDF obliki. Objavili so pojasnilo, kakšna je pravilna praksa v takih primerih. “Pravilen postopek je, da mora stranka v primeru, če je bila vloga zavrnjena zaradi neoddanih REK-1 obrazcev ali davčnega dolga, na Finančni upravi RS po rešitvi osnovne težave pridobiti potrdilo C140, to je potrdilo za izdajo potrdila obrazec A1,” so zapisali na portalu eVem.

Ko FURS potrdi izdajo tega potrdila, se v računalniških evidencah izbriše omejitev za pridobitev potrdil obrazec A1. To se upošteva ob ponovni oddaji vloge. Pisnih potrdil ni potrebno prilagati in jih tudi ni mogoče upoštevati.

Pripravili: računovodski svetovalci podjetja Data

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja