Go to Top

Tržni inšpektorji poostreno nadzirajo šušmarje

Delo nadzornih organov na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno je bilo v letu 2014 uspešno kljub kadrovskim težavam in pojavom novih oblik kršitve zakonodaje.

Na delo in zaposlovanje na črno najbolj vplivala gospodarska kriza

Tržni inšpektorji poostreno nadzirajo šušmarjeNa delo in zaposlovanje na črno še naprej tako kot v preteklih letih najbolj vpliva vsesplošna gospodarska kriza, ki lahko poslabša stanje na tem področju ter pomeni resno nevarnost za povečanje nezakonitega dela in zaposlovanja. Za uspešen boj proti temu je bilo pomembno sprejetje novega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu ter dejavno sodelovanje vseh organov pri odkrivanju in preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.

Preberite tudi Osebno dopolnilno delo: »Šušmarji« so lahko kaznovani s 7.000 evri.

K učinkovitejšemu nadzoru nad zaposlovanjem na črno je prispevala tudi sprememba Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Ta določna, da je treba vložiti prijavo v zavarovanje delavca najpozneje pred začetkom opravljanja dela.

Finančna uprava je tako skupaj opravila 4847 nadzorov dela, zaposlovanja na črno in nedovoljenega oglaševanja, v katerih je bilo v povprečju ugotovljenih 11 % kršitev samo pri delu in zaposlovanju na črno, ugotovljene pa so bile tudi kršitve drugih predpisov. V zvezi s temi kršitvami so bili v 121 primerih potrebni ukrepi prepovedi zaradi dela in zaposlovanja na črno.

Tržni inšpektorji poostreno nadzirajo šušmarje

Delo na črno je v letu 2014 poostreno nadziral tudi Tržni inšpektorat RS in  opravil  6310 inšpekcijskih pregledov. Inšpektorji so izdali več kot 500 upravnih odločb, s katerimi so delo na črno prepovedali, izrekli pa so tudi 449 glob ter vložili 18 obdolžilnih predlogov. Tržni inšpektorat RS je vsa leta dajal poseben poudarek nadzoru posameznikov – šušmarjev, ki jih nadzirajo predvsem na podlagi prijav.

Potrebujete pravno pomoč pri sestavi pogodb o zaposlitvi? Pišite nam!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Inšpektorat RS za delo je tudi v letu 2014 ugotavljal kršitve zaposlovanja na črno pravzaprav v vseh oblikah inšpekcijskih pregledov – z rednim nadzorom, usmerjenimi akcijami ali na podlagi pobud prijaviteljev oziroma v skupnih akcijah odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno. Zakonitost zaposlovanja se pri opravljenih inšpekcijskih pregledih preverja predvsem z nadzorom delovnih razmerij.

Inšpektorji so v letu 2014 na tem področju opravili skupno 9.759 inšpekcijskih nadzorov, pri čemer so ugotovili 10.802 kršitvi. Kršitev v zvezi z zaposlovanjem na črno je bilo v tem  obdobju je približno 7,4 % od vseh ugotovljenih kršitev.

Vas zanima, kako se vam splača organizirati, glede dejavnosti, ki jih nameravate opravljati? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja