Go to Top

Archives

Tag Archives: letni dodatek za upokojence

Upokojenski regres in pokojnina iz tujine

Upokojenski regres bo izplačan v torek, 31. julija. Vendar ga ta dan ne boste dobili, če prejemate pokojnino iz tujine in ZPIZ-u niste sporočili zneska te pokojnine. Od 616.870 slovenskih upokojencev jih vsaj 86.706 prejema še pokojnino iz tujine. Pravzaprav je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) pozval 125.901 uživalcev slovenske pokojnine, naj posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Do junija je bilo vrnjenih 100.421 izjav. 86.706 uživalcev je posredovalo podatke o višini tuje pokojnine. 13.715 uživalcev Nadaljuj z branjem

Dodatek za upokojence odvisen od bruto pokojnine

Dodatek za upokojence oziroma popularno “upokojenski regres” je odvisen od zneska bruto pokojnine. Regres boste upokojenci prejeli 31. julija. Pisali smo o težavah slovenskih upokojencev, ki ne vedo, kolikšen bo njihov letošnji dodatek za upokojence. Posebno velika razlika je med regresom za prvi in drugi razred. Kdor prejema do vključno 450,00 evra pokojnine, bo namreč prejel 410 evrov regresa. Upokojenci, ki prejemajo od 450,01 evra do 550,00 evra, pa kar Nadaljuj z branjem