Go to Top

Archives

Tag Archives: delovnopravna zakonodaja

Koriščenje lanskoletnega dopusta – je možno tudi po 30. juniju?

Koriščenje lanskoletnega dopusta Koriščenje lanskoletnega dopusta je v nekaterih primerih možno tudi po 30. juniju. Kdaj? V samo koriščenje lanskoletnega dopusta je med drugim posegel tudi interventni zakon PKP 10. Če imate vprašanja glede dopusta ali druge delovnopravne dileme tudi vi, lahko kontaktirate naše pravne svetovalce! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja se lahko naročite na 01/600-1530 ali na data@data.si. Želite odpreti s.p.? Pokličite 01/600-1530! Koriščenje lanskoletnega dopusta – dva tedna Nadaljuj z branjem

Inšpekcijski nadzor delodajalcev – Kolikšno globo lahko izreče inšpektor?

Inšpekcijski nadzor in kršitve delovnopravne zakonodaje Inšpekcijski nadzor delodajalcev izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Ob ugotovljeni kršitvi delovnopravne zakonodaje inšpektor za delo delodajalcu izreče globo. Ob izreku globe je inšpektor dolžan upoštevati zakonske določbe, ki določajo višino globe za posamezne prekrške. Kolikšno globo torej lahko izreče inšpektor v posameznih primerih kršenja delovnopravne zakonodaje, ko izvaja inšpekcijski nadzor? Informativni izračun plače Inšpekcijski nadzor delodajalcev – kakšne so globe? Inšpekcijski nadzor delodajalcev se Nadaljuj z branjem

Kršitve delovnopravne zakonodaje so lahko resen problem

Kršitve delovnopravne zakonodaje in delodajalci Kršitve delovnopravne zakonodaje se v praksi odvijajo vse pogosteje, kot jih razkrivajo inšpektorji na terenu. Pri tem so delavci največkrat izpostavljeni prekomernemu izčrpavanju, nezakonitemu prerazporejanju delovnega časa in odrejanju nadurnega dela. Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530! Osrednje gonilo delavcev, da se ne uprejo odredbam delodajalcev po večjih obremenitvah, so pogosto ravno nizke osnovne plače. Z nadurnim delom pa si vsaj malce Nadaljuj z branjem

Nova delovnopravna zakonodaja je sprejeta

Poslanci so potrdili Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, ki naj bi poskrbel za hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb, med drugim pa ureja tudi evidenco študentska dela. Kako je torej spremenjena delovnopravna zakonodaja? Spremenjena delovnopravna zakonodaja vključuje dva pomembna elementa. Prvi se nanaša na čimprejšnje aktiviranje brezposelnih oseb. Delavec ima po novem že v odpovednem roku dolžnost, da se prijavi na Zavod za zaposlovanje in začne iskati novo Nadaljuj z branjem

Kje bo letos dejaven Inšpektorat za delo?

Inšpektorat za delo bo tudi v letošnjem letu dejaven. O splošnih prioritetah inšpektoratov in usmeritvah, ki jim jih je namenila vlada, smo že pisali. Zdaj izpostavljamo področja delovnopravne zakonodaje, ki bodo pod drobnogledom. V zadnjih letih so na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo zaznali večje število kršitev na področju plačila za delo. Od tega se več kot tretjina kršitev nanaša na izplačilo regresa, slaba tretjina pa na izplačilo plače (na Nadaljuj z branjem

Kdaj je stavka neupravičena?

V splošnem velja, da če delavci s stavko ne zahtevajo stvari, ki jim pripadajo na podlagi delovnopravne zakonodaje, kolektivne pogodbe ali pogodb o zaposlitvi, je stavka neupravičena. Stavka torej, za katero se delavci odločijo, da bi vplivali na odločitve poslovodstva, ki ne vplivajo na njihove ekonomske in socialne pravice ter interese, ki izhajajo iz dela, ni upravičena, menijo tudi v naši pravni službi. Če delodajalec sprejme poslovne odločitve, ki ne kršijo Nadaljuj z branjem