Go to Top

Kdaj vaše podjetje opravlja strateške dejavnosti in katere to so? Kaj v teh primerih postoriti?

Zakonodaja smatra strateške dejavnosti vse tiste, ki se navezujejo na strateško blago. Tako torej dejavnosti, ki se navezujejo na strateške snovi, strateška oprema ali strateška tehnologija. Tako so strateške dejavnosti lahko vsak razvoj, raziskava, proizvodnja, predelava, uničenje, poraba, uporaba, promet ali tranzit strateškega blaga oziroma vsaka druga dejavnost, ki vključuje strateško blago. To je ne glede na način njenega opravljanja, obseg ali namen.

Vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik ali ustanova oz. državni organ ki opravlja strateško dejavnost, se smatra za zavezanca za izvajanje strateške dejavnosti.

Informativni izračun dohodnine

Opravljanje strateške dejavnosti terja dovoljenje za njeno opravljanje

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Pred začetkom opravljanja strateške dejavnosti je to aktivnost potrebno priglasiti pristojnemu organu ali v primeru določenih, pridobiti dovoljenje za njeno opravljanje. Zato je potrebno izpolnjevati posebne pogoje, predvsem izvajanje ustreznih organizacijskih in varnostnih ukrepov, kar vključuje spremljanje in evidentiranje količine posamezne vrste strateškega blaga ter ustrezno varovanje objektov in prostorov. Uporabljati je potrebno dejavnosti ustrezno tehnologijo in določiti svetovalca za strateško blago prek pisnega pooblastila. Za opravljanje strateške dejavnosti morajo tako zavezanec kot tudi odgovorne osebe dokazovati pogoje o nekaznovanosti.

Pravni nasvet

Dovoljenje se nato izda za vsako zaključeno strateško dejavnost posebej ali v posebnih primerih tudi splošno dovoljenje za več vrst strateškega blaga, držav ali daljše časovno obdobje. Tekom postopka se izdela tudi ocena strateškega tveganja, v katerem se tudi pretehta tveganja s strani pristojnega ministrstva. Končno oceno tveganja zatem izdela pristojni organ z obrazložitvami.

Strateške dejavnosti in letno poročanje

Za strateške dejavnosti je potrebno izdati poročilo o izvedenih strateških dejavnosti v preteklem letu. Pristojnemu organu je to poročilo potrebno predložiti v 60 dneh po koncu koledarskega leta. Enak rok velja tudi za predložitev poročila o količini strateške kemikalije, ki je bila proizvedena v preteklem letu.

Evidence o opravljeni strateški dejavnosti je potrebno hraniti najmanj 5 let.

Informativni izračun plače

…tudi druge evidence vam pomaga voditi primerno računovodstvo!

Računovodstvo podjetja Data d.o.o. je že skoraj 30 let priznan računovodski servis z izkušenimi računovodskimi svetovalci. Nudi podporne dejavnosti, kot je davčno svetovanje, pravno svetovanje in druge storitve. V podjetju Data nudimo tudi storitve VEM točke in registracij podjetij.

Pravna podlaga:
Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (ZNSBPPVZ) in druge.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja