Go to Top

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma: trimilijardni obeti ministrstva

Ker se do sedaj veljavna Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017- 2021 z letošnjim letom izteka, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavilo javni razpis za izdelavo nove strategije. Nova strategija bo, za razliko od prejšnjih, imela zgolj en cilj, za katerega MGRT želi, da je skupen vsem ključnim deležnikom slovenskega turizma, saj ga bo zgolj tako mogoče doseči: 3 milijarde evrov prilivov letno iz naslova turizma v letu 2021.  Rok za oddajo ponudb je 19. julij 2016 ob 11. uri.

BREZPLAČNO!

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Ste si že naredili svojo osebno izkaznico pri vstopu v podjetniški svet?

Več informacij

Kdo je lahko ponudnik?

Predlog Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 mora pokriti naslednje vsebinsko zaokrožene sklope (pri čemer morajo biti vsebinski prehodi iz enega sklopa v drugega logični in povezani, vsak sklop se mora zaključiti s povzetkom oziroma zaključnimi ugotovitvami) in področja, ki so skladna z mednarodno metodologijo turističnega načrtovanja:

  • analiza in diagnoza;
  • oblikovanje strategije,
  • trženjska strategija,
  • uresničevanje strategije trajnostne rasti,
  • boljši pristop: intenzivno in inovativno trženje s poudarkom na digitalnem trženju.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Ponudnik mora pri oddaji ponudbe zagotoviti celovito pokritje vseh osnovnih vsebinskih sklopov ter s predloženo podrobnejšo dispozicijo (10–15 strani) in opredeljenimi rezultati teh aktivnosti jasno nakazati, kako bo predlog vsebine in pa metodologija oziroma postopek dela zagotovil uresničevanje cilja, ki si ga je naročnik zastavil s tem projektom. Ponudnik mora predložiti tudi natančen terminski načrt.

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava ali skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo predmetne storitve in izpolnjuje pogoje, določene s to razpisno dokumentacijo. Več o pogojih za prijavo najdete v razpisni dokumentaciji.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021

Ključne poti za dosego tega cilja je MGRT opredelilo kot podrejene ukrepe in so:

1. povečanje konkurenčnosti Slovenije kot turistične destinacije (uvrstitev med prvih 25 držav po raziskavi Svetovnega ekonomskega foruma – WEF),
2. trajnostni razvoj turizma,
3. rast skozi kakovost in inovativnost,
4. povezati slovenski turizem za zagon vseh potencialov rasti,
5. boljši pristop: intenzivno in inovativno trženje s poudarkom na digitalnem trženju.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Bo strategija trajnostne rasti slovenskega turizma prinesla želene 3 milijarde evrov prilivov do leta 2012?

Klikni in deli

MGRT je predelilo tudi osnutek vizije, ki se glasi: Slovenija bo postala 5-zvezdična destinacija za Zelena.Aktivna.Zdrava. doživetja.Generalna direktorica Direktorata za turizem in internacionalizacijo na MGRT je ob tem dejala, da od prihodnje strategije pričakujejo “predvsem jasno opredeljene ukrepe, aktivnosti in določene nosilce, za dosego cilja, ki smo si ga zastavili”.

MGRT v javnem naročilu namenoma ni objavilo ocenjene vrednosti, saj želi pridobiti konkurenčne ponudbe, cena pa bo v okviru meril tudi predmet ocenjevanja. S strani naročnika ocenjena vrednost javnega naročila je bistveno nižja kot vrednost, ki je običajna začetna vrednost javnega naročila v okviru odprtih postopkov javnih naročil. Ta vrsta postopka je uporabljena zaradi tega, ker je vezana na objavo v Uradnem listu EU, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Vir: MGRT

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja