Go to Top

Štipenditorji v Sloveniji

Štipenditorji, ne spreglejte roka za prijavo štipendij! Rok za prijavo štipendij je začel teči s 1.9. 2019. Podatke ste dolžni oddati do 31.12. 2019. Štipenditorji lahko prijavite štipendije na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada.

Informativni izračun plače

Potrebujete pomoč pri pripravi pogodbe o štipendiranju ali oddaji podatkov? Posvetujte se z našo pravno službo!

Štipenditorji morajo v Sloveniji redno poročati o podeljenih štipendijah. Štipenditorji s podeljevanjem štipendij spodbujajo izobraževanje in zaposljivost mladih.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Štipenditorji s podeljevanjem štipendij lažje in hitreje spoznajo bodočega delavca, še predenj ta dejansko vstopi na trg delovne sile. S podeljevanjem štipendij namreč zmanjšujejo neskladje med izobrazbo mladih in povpraševanjem po kadrih na trgu dela.

Mladi v Sloveniji

Kot smo že pisali je bilo v Republiki Sloveniji v letu 2018 161.000 delovno aktivnih mladih v starostni skupini od 15. do 29. leta. 104.000 jih je delalo v podjetjih, 31.000 jih je delalo preko študentskega servisa. Mladi so delovno aktivno prebivalstvo, ki si želi vstopiti na trg delovne sile. Podeljene štipendije lahko samo pospešijo vstop mladih na trg delovne sile.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Ali veste do kakšnega zneska ste upravičeni pri delu preko študentskega servisa? Preverite naš spletni izračun za študentsko delo.

Ali veste do kakšnega zneska ste upravičeni pri delu preko pogodbe o zaposlitvi?

Preverite naš izračun plače.

Kdo so štipenditorji in kdo mora poročati?

Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju.

Štipenditorji so:

Štipenditorji morate sporočiti naslednje podatke za vsakega štipendista:

  • ime, priimek, EMŠO, naslov in občina prebivališča ,
  • podatki o šolanju (kje se štipendist šola, izobraževalna ustanova in program, vrsta in področje izobraževanja, letnik in status),
  • podatki o štipendiji.

Pravni nasvet

Kazni v primeru neporočanja:

Zakon določa tudi globo za prekršek opustitve dolžnosti poročanja, in sicer se z globo:

  • od 300 do 600 EUR se kaznuje subjekt, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in dodeljuje štipendije na podlagi drugih predpisov,
  • od 150 do 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba subjekta prejšnje alineje.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja