Go to Top

Obvezne listine za voznike tovornih vozil – izognite se kaznim!

Obvezne listine za voznike tovornih vozil – ali veste, katere obvezne listine mora imeti voznik tovornega vozila pri sebi? Še preden začnete z opravljanjem dejavnosti preverite, katere so obvezne listine. Brez slednjih namreč ne smete opravljati dejavnosti prevoza blaga v cestnem prometu!

Informativni izračun dohodnine

Podjetje je potrebno najprej ustanoviti ter registrirati dejavnost, s katero se boste ukvarjali. Po registraciji vam svetujemo, da začnete s pridobivanjem vseh potrebnih licenc in dovolilnic (obvezne listine). Preverite katere licence in dovolilnice so potrebne za opravljanje dejavnosti prevoza blaga v cestnem prometu. Katere so obvezne listine smo enkrat že pisali.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

 

Obvezne listine – Kdo opravlja nadzor?

Uradne osebe Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) lahko v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu opravljajo nadzor nad prevozniki tovornih vozil. Nadzor se lahko opravi na sedežu podjetja, drugih poslovnih prostorih kot tudi v samih vozilih.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Katere obvezne listine morajo biti med vožnjo v vozilu?

Vsak voznik tovornega vozila domačega prevoznika ali prevoznika Skupnosti mora imeti med vožnjo v vozilu naslednje obvezne listine:

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

  1. veljaven izvod licence, licence Skupnosti ali dovoljenja Skupnosti prevoznika, za katerega opravlja prevoz;
  2. veljavno vozniško dovoljenje z vpisano kodo Skupnosti, ki izkazuje pridobljeno temeljno kvalifikacijo voznika ali veljavno izkaznico o vozniških kvalifikacijah;
  3. potrdilo o opravljanju mednarodnih prevozov oseb za lastne potrebe iz 34. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu, če opravlja mednarodni prevoz oseb za lastne potrebe z vozilom, ki ima poleg voznikovega sedeža več kot osem sedežev;
  4. pisno pogodbo o najemu oziroma zakupu ali lizingu ali drugo pogodbo, na podlagi katere ima pravico uporabljati vozilo (npr. pogodba o lizingu …), če prevoznik ni lastnik vozila;
  5. če vozilo vozi voznik, ki ni državljan ene od držav članic Skupnosti, mora imeti v vozilu potrdilo v skladu z Uredbo 1072/2009/ES, s katerim pristojni organ države članice, v kateri ima prevoznik sedež, potrjuje, da ta voznik dela pri prevozniku skladno z zakoni ali drugimi predpisi o pogojih zaposlitve in poklicnega usposabljanja voznikov;
  6. pri opravljanju mednarodnih prevozov vsa dovoljenja oziroma dovolilnice, če so za ta prevoz zahtevane s predpisi Skupnosti, mednarodnimi sporazumi ali zakoni, veljavnimi v Republiki Sloveniji

Pravni nasvet

Predlagamo vam, da obvezne listine pridobite pravočasno! V primeru nejasnosti, se lahko posvetujete z našimi strokovnjaki.

Predlagamo vam, da posvetujete z enem izmed naših strokovnjakov glede registracije, davčnih in pravnih vprašanj še predenj začnete s poslovanjem.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja