Go to Top

Spremembe pri registraciji podjetja v letu 2021 – kaj se je spremenilo?

Spremembe pri registraciji podjetja letos

Spremembe pri registraciji podjetja na zakonodajnem področju so vplivale tudi na postopke registracij in sprememb, ki  jih opravljamo na DATA točki. Zakonodajne spremembe pri registraciji podjetja pa skozi vse leto spremljajo sodelavci v naši pravni službi in svetujejo podjetnikom glede sprememb na individualnih svetovanjih. Če tudi vi potrebujete našo pomoč, nas lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Informativni izračun plače

Spremembe pri registraciji podjetja- preverjanje omejitev za osebe iz druge države članice ali tretje države

Spremembe pri registraciji podjetja so se v letu, ki se izteka, nanašale na spremembe zakonodaje glede omejitev pri pridobitvi statusa družbenika (v d.o.o.) ali nosilca dejavnosti v sp v primeru, da je družbenik oziroma nosilec dejavnosti oseba iz druge države članice ali državljan tretje države. Gre za nove določbe 10.a 47. člena ZGD-1.

Ustanovite svoje podjetje!

To pomeni, da mora tujec k prijavi za vpis podjetja (sp ali doo) v Poslovni register Slovenije predložiti dokazila iz svoje države,  da te omejitve ne obstajajo. Predložiti mora:

  • Potrdilo o nekaznovanosti,
  • Potrdilo davčnega organa, da niso bili kaznovani za davčne prekrške in da nimajo davčnih dolgov,
  • Potrdilo davčnega organa, da niso lastniki podjetja (več kot 25% delež), ki je bilo kaznovano za davčne prekrške in nima davčnih dolgov,
  • Potrdilo pristojnega organa (npr. Delovne inšpekcije), da niso bili kaznovani za prekrške v zvezi s pravicami delavcev ali zaposlovanjem in delom na črno.

Potrdila ne smejo biti starejša kot 30 dni in morajo biti prevedena v slovenščino in imeti apostille (če je potrebno). Podrobnejša navodila glede priprave dokazil, nudi naša pravna služba. Pišite na data@data.si ali pokličite 01/600-1530 za ponudbo za svetovanje.

PREVERITE IZOBRAŽEVANJA, KI JIH ORGANIZIRAMO PRI NAS!

podjetniško svetovanje

Udeležite se brezplačnega skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja!

Spremembe pri registraciji podjetja – trimesečne napovedi ob zaprtju sp ni več

S februarjem letos se je ukinila dolžnost objave obvestila o nameri prenehanja opravljanja dejavnosti. To pomeni, da samostojnim podjetnikom teh obvestil ni potrebno več predlagati – niti kadar gre za izbris iz PRS, niti kadar gre za prenos s.p. na drugo osebo.

Informativni izračun za normirance

Spremembe pri registraciji podjetja – obvezen vpis elektronskega naslova v register

V prvem odstavku 47. člena novele ZGD-1 je določeno, da morajo vse družbe poskrbeti za javno objavo elektronskega naslova družbe v poslovnem registru AJPES. Obstaja več načinov, kako lahko zastopniki podjetja poskrbijo za objavo elektronskega naslova družbe. Obrnite se na naše podjetniške svetovalce, ki vam bodo svetovali glede vpisa e-naslova. Pokličite na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si. Družbe bodo morale e-naslov podjetja vpisati do konca meseca februarja 2022, drugače jih bodo doletele kazni. Več o vpisu e-naslova družb, smo pisali v tem članku.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Spremembe pri registraciji podjetja – novi omejitvi pri registraciji podjetja

Podjetja ne more registrirati oseba, ki je bila obtožena za kaznivo dejanje »zoper človekovo zdravje ter zoper splošno varnost ljudi in premoženja«. Te omejitve preverja AJPES. Ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Tržnega inšpektorata RS izrečena globa zaradi prekrška po 26. točki prvega odstavka 685. člena ZGD-1 (izplačila družbenikom na škodo osnovnega kapitala). Omejitev preneha po treh letih od dneva pravnomočnosti odločbe. Omejitev po uradni dolžnosti preverjajo registrski organi (sodišča in AJPES) ter notarji neposredno v evidenci Tržnega inšpektorata.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja