Go to Top

Špedicija, promet, logistika in skladiščenje (2. del)

Špedicija, promet, logistika in skladiščenje (2. del) - Data d.o.o.

 

Pomembno je, da podjetnik pred registracijo podjetja, pozna dejavnosti s katerimi se bo ukvarjal, kot tudi pogoje za opravljanje teh dejavnosti. V prvem delu smo pisali o špediciji in pogoji za zastopanje pred carinskimi organi, v drugem delu pa si lahko preberete več o potniškem zračnem prometu in spremljajočih dejavnostih.

Promet in skladiščenje

Promet

Promet je v klasifikaciji dejavnosti razporejen kot kopenski, vodni in zračni (ter tudi vesoljski).

Nadaljna razčlenitev vključuje tako potniški in tovorni. Vključuje tudi selitveno dejavnost, obratovanje žičnic in  cevovodni transport.

Prevozništvo

 

Postopek registracije podjetja je na VEM točki DATA brezplačen. Pošljite povpraševanje!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data


Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu se pridobi z licenco, razen če se ne pridobi z licenco Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 684/92/EGS ali z dovoljenjem Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 881/92/EGS - Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 (5/07 - popr. in 123/08).

 

Potniški zračni promet in spremljajoče dejavnosti

Opravljati ga sme pravna ali fizična oseba, ki je pridobila operativno licenco in spričevalo letalskega prevoznika, ki ju izda Ministrstvo za promet.
Druge dejavnosti v zračnem prometu sme opravljati pravna ali fizična oseba, ki je pridobila ustrezno spričevalo ali dovoljenje v skladu z določbami Zakona o letalstvu (drugi odstavek 68. člena) in izpolnjuje druge pogoje v skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Spričevalo ali dovoljenje izda Ministrstvo za promet.

Prevoz živali

Prevoz živali, tako po cestnem, pomorskem ali tovorno-zračnem prometu, lahko opravljajo tako pravne in fizične osebe, ki morajo morajo biti registrirane pri Veterinarski upravi RS z odločbo v upravnem postopku - 7. člen Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05).

Spremljajoče dejavnosti

Med te se ponavadi uvršča obratovanje (npr. avtobusnih ali železniških) postaj, ranžirnih postaj ali obratovanje same infrastukture (cestne, mostov, tunelov ipd.).

Skladiščenje

Špedicija, promet, logistika in skladiščenje (2. del)

V to dejavnost vštejemo vsa skladišča za vse vrste blaga, kot npr. tudi hramba blaga v trgovskih conah.

Pri tem je dobro razumeti, da dejavnosti kot so trgovina na debelo ali drobno, kot tudi posredništvo, že sama vključuje skladiščenje (z zmrzovanjem ali brez), kot običajen postopek v sklopu prodaje in je ni potrebno registrirati za ta namen.

Pretovarjanje

Pod pretovarjanjem razumemo:

  • natovarjanje in raztovarjanje tovora ali osebne prtljage potnikov, ne glede na vrsto sredstva, s katerim poteka prevoz;
  • natovarjanje in raztovarjanje ladij in vlakov.

Ob registraciji Vam bo pri navajanju dejavnosti nudil pomoč tudi naš Vem referent na točki Data d.o.o., na katerega boste lahko obrnili tudi ostala vprašanja v zvezi z registracijo, pa naj bo to ustanovitev s.p. ali odprtje d.o.o..

Na vsa vaša vprašanja bodo naši svetovalci odgovarjali na brezplačnem seminarju Skupinsko svetovanje pred ustanovitvijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

DATA d.o.o.


 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja