Go to Top

Špedicija, promet, logistika in skladiščenje (1. del)

Pomembno je, da podjetnik pred ustanovitvijo podjetja pozna dejavnosti, s katerimi se bo ukvarjal, kot tudi pogoje za opravljanje teh dejavnosti. Zato nadaljujemo z objavo serije člankov, kjer vam predstavimo smiselno skupino dejavnost, kot so navedene v SKD 2008 in to na nivoju, kakor jih je treba navesti ob sami registraciji, kot tudi med širitvijo poslovanja podjetja.

Špedicija in druge spremljajoče dejavnosti

Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD 2008), ki se uporablja ob določitvi dejavnosti pri registraciji podjetja, špedicijo in druge spremljajoče dejavnosti v SKD 2008 navaja kot:

  • Špedicija, promet, logistika in skladiščenje (1. del)odpremo tovora,
  • organizacijo izvedbe transportnih poslov po kopnem, vodi in zraku,
  • organizacijo zbirnih kosovnih pošiljk ne glede na transportno sredstvom,
  • izdajanje in posredovanje prevoznih dokumentov in tovornih listov
  • dejavnost špediterjev, agentov in posrednikov za vodni, kopenski in zračni transport
  • opravljanje drugih dejavnosti pri ravnanju s tovorom (pakiranje, prepakiranje, sortiranje in kontrola)

Je predmet »Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti«, kot tudi Konvencija združenih narodov o mednarodnem, multimodalnem prevozu blaga (konvencija ne velja), Carinske konvencije o mednarodnem prevozu blaga na osnovi TIR karneta, Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES), Obligacijski zakonik (OZ), Splošni pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije (SPPMŠ).

Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES)- ta zakon ureja izvajanje carinskih predpisov Evropske skupnosti, ki dajejo pooblastila državam članicam, da področje carinskih predpisov nadalje uredijo v nacionalni zakonodaji, ter ureja zadeve s tega področja, katerih ureditev ni v pristojnosti Evropske skupnosti.

Pogoji za zastopanje pred carinskimi organi

Posebej urejeno znotraj dejavnosti je zastopanje pred carinskimi organi, carinjenje blaga, posredništvo, kjer lahko vsak pod pogoji iz drugega odstavka 64. člena carinskega zakonika imenuje zastopnika, ki zanj pred carinskimi organi opravlja formalnosti v skladu s carinskimi predpisi. Tu zakon v 6. členu določa, da mora oseba, ki opravlja posle zastopanja v okviru svoje dejavnost izpolnjevati naslednja pogoja:

Postopek registracije podjetja je na VEM točki DATA brezplačen. Pošljite povpraševanje!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

  • imeti sedež ali stalno prebivališče na območju uporabe ZICPES-a (torej Slovenije),
  • imeti sama oziroma zaposlovati osebo ki ima: najmanj srednjo strokovno izobrazbo in opravljen poseben strokovni izpit ali zaposluje najmanj eno osebo, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo in je opravila poseben strokovni izpit.

Osebi, ki izpolnjuje te pogoje, izda Generalni carinski urad dovoljenje za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah.

Preberite tudi nadaljevanje članka.

Ob registraciji Vam bo pri navajanju dejavnosti nudil pomoč tudi naš Vem referent na točki Data d.o.o., na katerega boste lahko obrnili tudi ostala vprašanja v zvezi z registracijo, pa naj bo to ustanovitev s.p. ali odprtje d.o.o..

Vabljeni tudi na naš brezplačni seminar Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

DATA d.o.o.


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja