Go to Top

Socialno podjetje je lahko dober kandidat za nepovratna sredstva

Socialno podjetje je lahko dober kandidat za nepovratna sredstvaKot socialno podjetje (so. p.) je trenutno v Sloveniji registriranih 96 pravnih oseb, številka pa bo v prihodnjih letih verjetno še zelo naraščala. Z začetkom letošnjega leta je v Sloveniji spremljanje in razvoj socialnih podjetij prevzelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Rast socialnega podjetništva pa sodi med enega od ciljev strategije Evropske unije Evropa 2020.

Konec junija je bila sprejeta tudi Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, s katero bo do leta 2020 v Sloveniji tudi za razvoj socialnega podjetništva v lokalnem okolju namenjenih dobrih 95 milijonov evrov. Na razpise za pridobitev teh sredstev – prvi bodo predvidoma že konec letošnjega leta – se bodo lahko prijavili lokalni akterji, tudi socialna podjetja, ki jih zanima razvoj lokalnega okolja po principu »od spodaj navzgor«. Cilji projektov, ki se bodo prijavljali na razpise za nepovratna sredstva bodo morali biti zajeti v enem od tematskih področij, zajetih v uredbi. To so ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev,varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Več o uredbi si lahko preberete tukaj.

Ena od prednosti socialnega podjetništva je namreč tudi lažje pridobivanje nepovratnih sredstev. Vse o socialnem podjetništvu lahko izveste tudi na našem izobraževanju!

Prijava na izobraževanje

V za zdaj alternativno obliko podjetja se lahko preoblikujejo že neprofitno naravnane pravne osebe, torej zavodi, društva, ustanove, pa tudi gospodarske družbe, zadruge ali druge pravne osebe zasebnega prava. Bistvo je, da cilj socialnih podjetij kljub delovanju na trgu ni ustvarjanje dobička ampak najdejo motiv za poslovanje v razreševanju socialnih, gospodarskih in okoljskih težav družbe, pogosto na inovativen način. Če socialno podjetje ustvari dobiček, ga ne deli, temveč ga vrne v podjetje.

Socialna podjetja so vključujoča, povezovalna, solidarna, upravljana po načelu enakopravnosti, ustvarjajo nova delovna mesta za ranljive skupine ter opravljajo družbeno koristne dejavnosti. Vse te cilje morajo zapisati tudi v svoj akt o ustanovitvi.

Skrbijo za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih oseb, invalidov, iskalcev prve zaposlitve in starejših in drugih težje zaposljivih oseb, v njihovo delovanje pa se vključujejo tudi prostovoljci.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2015", ki ga financirata RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, Javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja