Go to Top

Seznam upravičencev do donacij za leto 2017

Vlada je sprejela seznam upravičencev do donacij dela dohodnine za leto 2017. Davčni zavezanec namreč lahko do 0,5 odstotka dohodnine nameni enemu ali več upravičencem z omenjenega seznama. Ta je bil objavljen v Uradnem listu, dostopen pa je tudi na spletu. Vas zanima, komu ste namenili največ donacij v lanskem letu?

izobraževanje

Bi se radi naučili vodenja svojega knjigovodstva? Pridite na delavnico.

Več informacij

Davčni zavezanci, ki so rezidenti Republike Slovenije, lahko v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini do 0,5 odstotka dohodnine namenijo za financiranje splošno-koristnih namenov, reprezentativnih sindikatov ali političnih strank. Za splošno-koristne namene se po zakonu štejejo predvsem humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni in religiozni nameni.

Vse informacije o dohodnini in drugih davčnih obveznostih lahko podjetniki dobite na seminarju Abeceda poslovanja. Prav tako pa v podjetju Data izvajamo tudi koristno delavnico enostavnega knjigovodstva.

Prijava na izobraževanje

Seznam upravičencev do donacij se spreminja

seznam upravičencev do donacij

Posameznemu upravičencu, ki je na seznamu, lahko zavezanci namenijo 0,1 odstotka, 0,2 odstotka, 0,3 odstotka, 0,4 odstotka ali 0,5 odstotka dohodnine. Davčni svetovalci v podjetju Data pa navadno naletijo na vprašanja zavezancev, kako dolgo velja podana zahteva za namenitev dela dohodnine in kako se zahteva sploh poda.

Davčni zavezanci lahko podajo zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Podatki o namenitvi dohodnine se štejejo za davčno tajnost. Tretjim osebam se smejo razkriti samo na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca, ki je namenil del dohodnine za donacije.

Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve. Če subjekta, ki je bil na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev, v času vložitve zahteve ni na seznamu upravičencev do donacij za leto, za katero se odmerja dohodnina, postane zahteva v delu, ki se nanaša na namenitev temu subjektu, neveljavna.

Finančna uprava RS nakaže donacijo posamezniku upravičencu s seznama (Seznam upravičencev do donacij za leto 2017), če je znesek njemu namenjene donacije višji kot en evro.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja