Go to Top

Različna višina regresa pri istem delodajalcu – je to zakonsko dopustno?

Različna višina regresa zaposlenim pri istem delodajalcu – je to zakonsko dopustno? Ja, vendar mora delodajalec v tem primeru utemeljeno določiti razloge za različna izplačila, saj ga zavezuje načelo enake obravnave delavcev. Imate v vašem podjetju sprejete predpisane obvezne interne akte podjetja? Svetujejo vam lahko naši izkušeni pravni stokovnjaki. Pokličite nas na 01/600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Ustanovitev podjetja

Različna višina regresa – zakonska osnova

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. V letu 2024 bruto minimalna plača znaša 1.253,90 evra, kar predstavlja tudi minimalni neto znesek za izplačilo regresa. Torej zakon določa zgolj minimalno višino regresa, ne določa pa dejanske višine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati.

V kolikor se delodajalec odloči, da bo v podjetju delavcem izplačana različna višina regresa (seveda nad minimalnim zneskom), je ključno, da to jasno dokumentira. Natančni kriteriji za določanje regresa morajo biti zapisani v kolektivni pogodbi ali internih pravilih podjetja. S temi pisnimi kriteriji morajo biti vnaprej seznanjeni vsi zaposleni.

Izračun plače

Potrebujete pravni nasvet?Normiranec sp – kaj morate vedeti?

Različna višina regresa – kdaj bi šlo za diskriminacijo?

Za diskriminacijo bi šlo, če bi podjetje delavcem izplačevalo različno višino regresa glede na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali druge osebne okoliščine v skladu z ZDR-1, predpisi o uresničevanju načela enakega obravnavanja in predpisi o enakih možnostih žensk in moških.

Pogodba o zaposlitvi

Različna višina regresa – kateri so možni dejavniki za njegovo določitev:

– Obseg delovnega časa.
– Trajanja delovnega razmerja v tekočem letu.
– Vpliv kolektivnih pogodb na določanje višine regresa.

Interni akti podjetja

Različna višina regresa – ponazoritev na primeru

Delodajalec je v podjetju sprejel Interni akt o načinu in pogojih izplačila regresa za letni dopust. V slednjem internem aktu je tudi določba – Različna višina regresa. Delodajalec v tej določbi pojasnjuje, da se regres za letni dopust delavcem, ki so na dan izplačila regresa pri delodajalcu zaposleni manj kot 4 (štiri) mesece izplača v višini zakonsko določenega minimalnega regresa (upošteva še sorazmerni del), vsem ostalim delavcem pa izplača v višini, ki ga s sklepom določi delodajalec (nad minimalnim zneskom).

Iz navedenega primera izhaja, da je delodajalec opredelil kategorijo delavcev, višino regresa in merila po katerih se določa višina regresa, ter na takšen način nediskriminatorno ravnal.

Delodajalec lahko zaposlenim izplača različne višine regresa, če ima za to ustrezno pravno podlago, ki določa kriterije za razlikovanje v izplačilu regresa. V primeru, da delodajalec ne razpolaga s takšno pravno podlago, lahko različno izplačilo regresa med zaposlenimi štejemo za diskriminatorno ravnanje.

Za ustanovitev podjetja se oglasite pri naših svetovalcih na DATA točki. Pokličite nas na 01/600-1530 ali nam pošljite sporočilo na data@data.si.

Prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja