Go to Top

Prodaja pred hišo – zakaj pa ne!

Vreme je letošnje poletje morda res nestanovitno, a marsikateri ljubitelj vrtnarjenja in sadjarstva ima dober pridelek. Prodaja pred hišo je dober način za dodaten zaslužek.

Če ste eden takih in ste se nameravali oglasiti pri nas, ste že na pravi poti. Prodaja pred hišo namreč zahteva registracijo primerne pravne oblike, kar lahko hitro in brezplačno storite na VEM točki Data. Na prvi pogled je ustanovitev s. p. morda najboljša izbira. S. p. namreč lahko sezonsko odprete in po potrebi zaprete, opravljate lahko še katero drugo dejavnost, omogočena pa je tudi različica “popoldanski s.p.“, ki jo lahko odprejo le polno zaposlene osebe. Več informacij o različnih oblikah podjetij in postopkih ustanovitve dobite na brezplačnem izobraževanju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Prodaja pred hišo je torej možna ob primerni registraciji dejavnosti, lahko tudi preko primerno registriranega društva. Prodaja pred hišo pa ni možna prek osebnega dopolnilnega dela. V tem primeru je namreč dejavnost omejena na prodajo gozdnih sadežev in gob. Če pa imate kakšno drugo poslovno idejo, vas vabimo, da jo brezplačno preverite na našem seminarju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Prodaja pred hišo – dovoljenja in pogoji

Za opravljanje takšne dejavnosti na stojnici morate upoštevati Zakon o trgovini. Ta med drugim zahteva, da za vsako tovrstno prodajo pridobite pisno soglasje lastnika objekta oziroma površine. Upoštevati morate tudi napotke “Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti”.

Prodaja pred hiso“Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora”določa tudi pogoje in minimume tistim, ki pridelujejo majhne količine živil in jih dobavljajo neposredno končnemu potrošniku ali lokalnim maloprodajnim podjetjem, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika. Tu je tudi določeno, da je potrebno zagotoviti, da živila niso bila tretirana z nedovoljenimi fitofarmacevtskimi sredstvi oziroma niso v karenc. Zagotoviti je treba tudi čistost in vzdrževanosti opreme, orodja in posode, ki prihaja v stik z živili ter v določenih primerih ugoditi zahtevam glede hrambe v hladnih prostorih. Živila morajo biti zavarovana pred onesnaženjem iz okolice, neposrednimi sončnimi žarki ter vdorom škodljivcev.

Dovoljenje lokalne skupnosti

Prodaja pred hišo pomeni izvajanje dejavnosti prodaje na premičnih stojnicah, zato boste potrebovali tudi pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. Ne glede na to pisno soglasje, pa se lahko prodaja na mestih, ki jih s svojim aktom opredeli lokalna skupnost. Na Inšpektoratu namreč opozarjajo, da mora biti prodaja sadja in zelenjave na premičnih stojnicah ustrezno urejena. Še posebej izpostavljajo, da je za ta način prodaje poleg soglasja lastnika potrebno pridobiti tudi pisno soglasje lokalne skupnosti.

Registracija brezplačne pomoči podjetniku

Kako pa urediti delo osebe, ki bo prodajal na tako urejeni stojnici? Pomagate si lahko z ožjimi družinskimi člani v okviru brezplačne pomoči podjetniku.  Več o tem smo že pisali v prispevku V okviru kratkotrajnega dela vam lahko pomaga več družinskih članov.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja