Go to Top

Prodaja gob: držite se pravil

Prodaja gob lahko izboljša vaše prihodke. Poskrbeti pa morate, da se tako pri nabiranju kot tudi prodaji držite pravil, ki jih postavlja zakonodaja.

Prodaja gob bo legalna, če se pred začetkom opravljanja dela registrirate kot izvajalec osebnega dopolnilnega dela (ODD). To lahko opravite prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti. Tako torej posameznik (fizična oseba) lahko povsem legalno nabira gozdne sadeže in zelišča ter jih prodaja.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo vam bodo izkušeni podjetniški strokovnjaki svetovali, kdaj se vam bolj splača delati preko osebnega dopolnilnega dela in kdaj se je smiselno odločiti za ustanovitev s.p. ali popoldanskega s.p.

Boste imeli čas za nabiranje gob šeke, ko se boste upokojili? Preberite, kdo se lahko upokoji v letu 2018.

Prodaja gob zahteva nakup vrednostnice

Za opravljanje ODD je potreben nakup vrednotnice. Z njihovo uvedbo se namreč spodbuja zakonito opravljanje del, ki se sicer najpogosteje opravljajo na črno. Nabiranje in prodaja gob spada med dela s seznama B, za katera mora nakup vrednotnice opraviti izvajalec storitve. Dela iz te skupine se lahko opravljajo tudi za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo.

Cena vrednotnice

Cena vrednotnice je 9,48 evra (del gre za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, del pa za zdravstveno zavarovanje). Z njo si posameznik zagotovi sorazmeren delež pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja oziroma en dan pokojninske dobe. Vrednotnica velja za en koledarski mesec za posameznega izvajalca ODD.

Omejitev prihodkov iz naslova ODD

Posameznik z opravljanjem ODD v polletju koledarskega leta ne sme zaslužiti več kot znaša seštevek treh povprečnih mesečnih neto plač v Sloveniji v preteklem koledarskem letu. Prav tako je dolžan o svojem zaslužku iz naslova ODD poročati Finančni upravi RS (FURS). To mora storiti najpozneje do desetega dne v mesecu po preteku polletnega obdobja. Dodajmo še, da je dohodek iz ODD obdavčen kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

Preberite, kdaj je pravi trenutek za prehod iz osebnega dopolnilnega dela v samozaposlitev. Nato pa vas vabimo na brezplačen seminar o prednostih in slabostih samozaposlitve.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Prodaja gob: velja le za sveže gobe

Če nabirate gobe kot izvajalec ODD iz liste B prej omenjenega pravilnika, potem se prodaja gob lahko izvaja le za gobe, ki ste jih nabrali in ne na primer posušene jurčke, zmrznjene lisičke, vložene štorovke – torej gobe v njihovi osnovni obliki.

Nabiranje gozdnih sadežev ima omejitve

prodaja gobRaba gozda je skupni izraz za izkoriščanje funkcij gozdov in je dovoljena tudi nelastnikom gozdov (nabiranje gob, plodov gozdnega drevja in drugih rastlin, ki rastejo v gozdovih, nabiranje zelnatih rastlin in njihovih delov, čebelarjenje, gibanje po gozdovih, rekreacija v gozdu ipd.). Lastnik gozda mora v svojem gozdu dopustiti čebelarjenje, lov in rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin, gob in prosto živečih živali v skladu s predpisi. V gozdovih, v katerih bi bila z nabiranjem ogrožena katerakoli rastlinska ali živalska vrsta, se lahko nabiranje omeji ali prepove. Tudi v gozdovih, kjer lastnik goji drevje zaradi plodov, lahko drugim nabiranje takih plodov prepove. Prepoved na predlog lastnika gozda odredi lokalna skupnost.

Pravilnik o varstvu gozdov pa nabiranje gozdnih sadežev podrobno regulira. Pravilnik določa, da posamezni obiskovalec gozda lahko v smislu rekreativnega nabiranja za lastne potrebe nabere dnevno največ 2 kg gob, plodov, mahov in kostanja ter 1 kg zelnatih rastlin. Razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst.

Predelane gobe in prodaja gob

V takem primeru dejavnosti ne bi mogli opravljati prek osebnega dopolnilnega dela, ampak bi se morali ustrezno registrirati, lahko kot samostojni podjetnik. Med dejavnostmi podjetja bi morali uvrstiti dejavnosti 02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa. V okviru te dejavnosti s. p. lahko nabira gobe, jagode, borovnice, lešnike, orehe, kostanj, žir, želod, smolo, balzame, drevesni sok, plute, lišaje, mah, steljo. Ker bo podjetnik gobe vlagal, sušil, zmrzoval, skratka jih predelal iz njihove osnovne oblike in jih nato prodal, pa bo moral tudi za te aktivnosti registrirati ustrezno dejavnost:

  • za predelavo gob – 890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih,
  • za prodajo gob – 810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki in 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic.

Pri ustanovitvi s.p. in pravilni registraciji dejavnosti vam bodo na VEM točki Data pomagali izkušeni podjetniški svetovalci.

Dejavnost nabiranja gob,  predelave le-teh in prodaja gob je dejavnost, ki je aktualna en del leta, torej takrat, dokler rastejo gobe. V primeru registracije s. p. in opravljanja te dejavnosti, se bo podjetnik – gobar – po koncu sezone znašel pred dilemo: ali še opravljati dejavnost ali pa s. p. zapreti do naslednje sezone. Ni predpisa, ki bi določal, kako dolgo mora imeti s. p. prijavljeno svojo dejavnost. Podjetje lahko zapre in ga odpre spet naslednjo gobarsko sezono.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja