Go to Top

Prispevki za socialno varnost: Sumite, da vam jih delodajalec ne plačuje?

Delodajalec je dolžan delavca, s katerim je sklenil pogodbo o zaposlitvi, prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti in zanj plačevati prispevke. Če delavec sumi, da zanj prispevki za socialno varnost niso bili obračunani in plačani, lahko pri davčnem organu to enostavno preveri.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Več informacij

Delavca v delovnem razmerju je v obvezno socialno zavarovanje dolžan prijaviti delodajalec. Delavcu mora izročiti tudi kopijo prijave, in sicer v 15 dneh od nastopa dela. Vrste in stopnje prispevkov, ki se plačujejo za delavce v delovnem razmerju, so razvidne iz naslednje tabele:

Vrste in stopnje prispevkov

Vrsta prispevka Stopnja prispevka
zavarovanca
Stopnja prispevka
delodajalca
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje15,50 %8,85 %
za zdravstveno zavarovanje 6,36 %6,56 %
za starševsko varstvo 0,10 % 0,10 %
za primer brezposelnosti 0,14 % 0,06 %
za poškodbe pri delu in poklicne bolezni0,53 %
Skupaj22,10 % 16,10 %

Prispevke zavarovanca v imenu in za račun delavca obračuna in plača delodajalec. Delodajalec je za svoje zaposlene dolžan davčnemu organu posredovati podatke o obveznih prispevkih za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja na predpisanem obračunu davčnega odtegljaja (REK-1) na dan izplačila dohodkov. Več o tem izveste na Abecedi poslovanja.

Prijava na izobraževanje

So vaši prispevki za socialno varnost res plačani?

Zaposleni lahko vedno preverijo, ali imajo obračunane in plačane prispevke za socialno varnost, so nam pojasnili na FURS. 21. člen Zakona o davčnem postopku namreč določa, da davčni organ vsaki fizični osebi na njeno zahtevo razkrije podatke o prispevkih za socialno varnost, ki jih je zanj plačal oziroma jih je dolžan plačati njegov delodajalec ali druga oseba.

To lahko delavec stori na dva načina:

 • preko portala eDavki

prispevki za socialno varnost

Ali so prispevki za socialno varnost plačani, lahko delavec preveri preko portala eDavki. Za to potrebuje digitalno potrdilo oziroma mora biti identificiran kot uporabnik portala.

Če fizična oseba ni uporabnik eDavkov, lahko vlogo za razkritje podatkov o obveznih prispevkih iz delovnega razmerja vloži prek svojega pooblaščenca (npr. sorodnik, oseba interesnega združenja – sindikata), ki je identificiran kot uporabnik eDavkov. Podrobnosti o postopku pooblaščanja so na voljo na portalu.

 • pri pristojnem finančnem uradu

Ali so prispevki za socialno varnost plačani, lahko delavec preveri tudi pri pristojnem finančnem uradu. In sicer tako, da tam odda vlogo, dostopno tudi na spletni strani FURS.

Kakšen je nadaljnji postopek?

Na podlagi vložene vloge FURS fizični osebi pripravi obvestilo s podatki o obveznih prispevkih za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja, ki so evidentirani v evidenci davčnega organa do vključno treh dni pred vložitvijo vloge in se nanašajo na izplačila dohodkov iz delovnega razmerja od 1. 1. 2009 dalje. Podatki o izplačanih dohodkih iz delovnega razmerja pred 1. 1. 2009 v evidenci davčnega organa niso na voljo. Za podatke o obveznih prispevkih pred navedenim datumom se zavezanec lahko obrne na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

Z vpogledom v podatke o obveznih prispevkih prek sistema eDavki se zagotavljajo podatki za obvezne prispevke za socialno varnost od izplačanih dohodkov iz delovnega razmerja. Podatki o obveznih prispevkih za socialno varnost, ki se obračunavajo iz drugih podlag zavarovanja (na primer podjemna pogodba, avtorska pogodba, …), pa v tem sistemu niso na voljo, pojasnjujejo na FURS.

Opozorili so, da storitev “Razkritje/iREK-21” na portalu eDavki ne zagotavlja razkritja podatkov o prispevkih pri delodajalcu v insolventnem postopku. Svetujejo, da se delavec v teh primerih obrnite na pristojni urad FURS.

Na FURS so nam povedali še, da bodo statistični podatki o številu delodajalcev, ki prispevkov za socialno varnost lani niso plačevali, znani še v tem tednu.

Prijava na izobraževanje

Komentarjev (3)

 • Andraž Arko 29. avgusta 2017 - 9:42 Odgovori

  Kako je možno, da delodajalec ne plača pispevkov redno zaposlenemu? Ali furs omogoča in na kakšen način , da se ne plačujejo prispevki glede na to, da da furs zelo hitro izvržbo podjetju, ki ima davčni dolg nad 100 eur? Če ne odda rek 1 obrazca dobi poziv,če ga kljub temu ne odda so visoke kazni.

 • Tomaž prašnikar 3. Septembra 2017 - 0:12 Odgovori

  Kako je možno, da delodajalec ne plača pispevkov redno zaposlenemu? Ali furs omogoča in na kakšen način , da se ne plačujejo prispevki glede na to, da da furs zelo hitro izvržbo podjetju, ki ima davčni dolg nad 100 eur? Če ne odda rek 1 obrazca dobi poziv,če ga kljub temu ne odda so visoke kazni.

  • Dominika Ahačič 4. Septembra 2017 - 8:24 Odgovori

   Spoštovani,

   če je plača (neto) izplačana, potem je potrebno oddati REK obrazec, če ni, potem oddaje REK obrazca ni, torej tudi ne nastanejo obveznosti do FURS iz naslova dajatev in prispevkov. Seveda, če plača in prispevki niso izplačani do 18. v mesecu za pretekli mesec gre za kršitev delovno-pravne zakonodaje, kar nadzoruje inšpektorat za delo.

   Lep pozdrav,
   DATA d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja