Go to Top

Poznate razlike med komisijsko in konsignacijsko pogodbo?

Komisijska in konsignacijska prodaja se danes uporabljata v mnogih panogah, ne samo za rabljena vozila in drugo rabljeno blago. Komisijska pogodba marsikateremu trgovcu omogoča prodor na trg, v več primerih pa je tudi pogoj za obstoj na njem. Komisijska prodaja običajno pomeni občutno zmanjšanje stroškov financiranja zalog, hkrati pa pomeni tudi znižanje tveganja neprodaje blaga.

Komisijska oz. konsignacijska prodaja je prodaja v svojem imenu za tuj račun. Komisijska prodaja je vrsta posredniške prodaje, pri čemer uporabljamo izraz komisijska, ko imamo v mislih pogodbeni stranki iz domače države, konsignacijska pa, ko je dobavitelj iz tujine. Konsignacija je torej vrsta komisijske prodaje in ne uživa posebne obravnave v obligacijskem zakoniku.

Poznate razlike med komisijsko in konsignacijsko pogodbo?Komisijska pogodba, urejena s 788. do 806. členom Obligacijskega zakonika, je uporabna predvsem pri nabavi iz tujine, kadar sami ne obvladujemo vseh znanj o določenem trgu ali nabavnih poteh. Komisionar oz. konsignar se zavezuje, da bo s komisijsko pogodbo za plačilo (provizijo) v svojem imenu na račun komintenta opravil enega ali več poslov, ki mu jih je zaupal komintent in ima pravico do plačila, tudi če to ni bilo dogovorjeno.

Višino in način zaračunavanja provizije dogovorita komisionar in komintent v komisijski pogodbi. Komintent mora komisionarju provizijo plačati tudi tedaj, če do posla ni prišlo in je vzrok za to na strani komintenta.

Pri komisijski pogobi komisionar sklepa posel v tujem imenu in ni lastnik blaga, ki ga prodaja, čeprav ima zastavno pravico na blagu. Ko komisionar najde tretjo osebo, ki bo blago kupila, ji blago izroči, ji izstavi račun, komintentu pa poda poročilo o opravljenem poslu ter mu izda račun za provizijo. Komintent razbremeni svojo zalogo šele z dnem, ko mu komisionar pošlje poročilo, iz katerega je razvidna prodaja njegovega blaga, na ta dan komisionar tudi obračuna davek na dodano vrednost ter vzpostavi terjatev do komisionarja.

Če želite izvedeti podrobneje o konsignacijski ali komisijski pogodbi so vam vedno na voljo naši pravni strokovnjaki.

Pripravil: Boštjan Kop


Kategorije Podjetništvo Pravo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja