Go to Top

Poznate razlike med komisijsko in konsignacijsko pogodbo?

Kakšne so bistvene razlike med komisijsko in konsignacijsko pogodbo? Komisijska in konsignacijska prodaja se danes uporabljata v mnogih panogah. Ne več samo za rabljena vozila in drugo rabljeno blago. Komisijska pogodba marsikateremu trgovcu omogoča prodor na trg. Pogosto pa je tudi pogoj za obstoj na njem. Komisijska prodaja običajno pomeni občutno zmanjšanje stroškov financiranja zalog. Hkrati pa pomeni tudi znižanje tveganja neuspešne prodaje blaga. Datini pravniki vam lahko pomagajo s pripravo ustrezne pogodbe in svetovanjem. Pokličite jih na 01/600-1530 ali jim pišite jim na data@data.si!

Informativni izračun plače

Potrebujete zanesljiv računovodski servis?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Komisijska oz. konsignacijska prodaja je prodaja v svojem imenu za tuj račun. Komisijska prodaja je vrsta posredniške prodaje. Pri čemer uporabljamo izraz komisijska, ko imamo v mislih pogodbeni stranki iz domače države, konsignacijska pa, ko je dobavitelj iz tujine. Konsignacija je torej vrsta komisijske prodaje in ne uživa posebne obravnave v obligacijskem zakoniku.

Ustanovite podjetje  hitro in enostavno!

Komisijska pogodba, urejena s 788. do 806. členom Obligacijskega zakonika, je uporabna predvsem pri nabavi iz tujine. In sicer, kadar sami ne obvladujemo vseh znanj o določenem trgu ali nabavnih poteh. Komisionar se zavezuje, da bo s komisijsko pogodbo za plačilo (provizijo) v svojem imenu na račun komitenta opravil enega ali več poslov, ki mu jih je zaupal komitent in ima pravico do plačila. Tudi če to ni bilo izrecno dogovorjeno.

Prednosti normiranega s.p.

Pravno svetovanje

Izračun dnevnice 2024

Višino in način zaračunavanja provizije dogovorita komisionar in komitent v komisijski pogodbi. Komitent mora komisionarju provizijo plačati tudi tedaj, če do posla ni prišlo in je vzrok za to na strani komitenta.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Pri komisijski pogodbi komisionar sklepa posel v tujem imenu in ni lastnik blaga, ki ga prodaja.  Čeprav ima zastavno pravico na blagu. Ko komisionar najde tretjo osebo (kupca), ji blago izroči in izstavi račun. Nato komitentu poda poročilo o opravljenem poslu. Izda tudi račun za provizijo. Komitent razbremeni svojo zalogo šele z dnem, ko mu komisionar pošlje poročilo, iz katerega je razvidna prodaja njegovega blaga. Na ta dan komisionar tudi obračuna davek na dodano vrednost ter vzpostavi terjatev do komisionarja.

Kateri akti so obvezni za podjetja?

Če želite izvedeti podrobneje o konsignacijski ali komisijski pogodbi so vam vedno na voljo naši pravni strokovnjaki. Pokličite jih na 01/600-1530 ali jim pišite na data@data.si!


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja